Rups

De rups van de Koninginnepage gespot in de nieuwe Belevingstuin van IVN Cranendonck. Foto Toon van Seggelen