Woningbouw rode draad bij behandeling kadernota

BUDEL – Woningbouw is een van de meest besproken thema’s in de gemeente Cranendonck. Dat bleek weer eens tijdens de behandeling van de Kadernota 2022-2025, die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad werd vastgesteld.

Door Roy de Leijer

Veel fracties vinden dat er te weinig gebouwd wordt in de gemeente Cranendonck en verwachten op dit gebied meer tempo en actie van het college. Een aantal fracties sprak dinsdag klare taal. “Het was de afgelopen jaren kommer en kwel”, aldus Karel Boonen (Cranendonck Actief). Er moet meer daadkracht worden getoond, vindt Jos Derks (Elan): “We willen nu echt resultaten zien.” 

Hij kreeg bijval van Jordy Drieman (VVD), die stelde dat er te weinig is gedaan met eerder aangenomen moties en amendementen. Toch wil hij hierover eerst de raadsinformatiebrief afwachten die na de zomer verschijnt. Dat geldt ook voor Carina Gimblett (CDA), die de laatste maanden verbeteringen bespeurt in het woningbouwdossier.

De raadsinformatiebrief moet alle ontwikkelingen omtrent de woningbouw in Cranendonck in beeld brengen bij de raadsleden. Volgens wethouder Frans Kuppens (CDA) kunnen de raadsleden later dit jaar ook een raadsvoorstel verwachten waarin de ingediende moties en amendementen terugkomen.

Ondertussen heeft de gemeente niet stilgezeten, aldus Kuppens: “Voor 202 woningen moet de vergunning nog worden verleend. Voor 152 is dit inmiddels gebeurd. Hiervan zijn 64 woningen in aanbouw. Voor de overige woningen is de vergunning vrij recent verleend en kunnen de mensen aan de slag.“

Een oproep van Pro6 en Elan om meer gemeentelijke capaciteit – en eventueel daarvoor noodzakelijke financiële middelen – in te zetten met als doel, om op zo kort mogelijke termijn, uitbreidingsplannen te kunnen realiseren in de verschillende kernen, werd door Kuppens als niet echt noodzakelijk bestempeld. Volgens de wethouder beschikt het ambtelijke apparaat op dit moment over voldoende financiële middelen. Kuppens: “Maar de gewenste capaciteit moet ook beschikbaar zijn.”

Bij de behandeling van de kadernota, die dient als opmaat naar de begroting voor 2022, klonken er optimistische geluiden over de financiële situatie van de gemeente. Toch willen de meeste fracties voorlopig nog niet te hard juichen. “Zo is er nog veel onduidelijk over de financiële gevolgen van Covid-19. Bovendien gaat het om incidentele meevallers”, aldus Marie Beenackers (Pro6). Boonen was een stuk optimistischer: “De vooruitzichten op de middellange en korte termijn zien er goed uit. Dat biedt ook mogelijkheden. Stop daarom met bezuinigen en ga investeren.”

Een amendement van Elan om te voorkomen dat de ozb volgend jaar extra wordt verhoogd met 2,8 procent kon dinsdag alleen rekenen op de steun van Cranendonck Actief. 

Patrick Beerten (Elan): “In het raadsprogramma hebben we dit met zijn allen afgesproken. We hebben al twee keer een uitzondering gemaakt, maar nu er structureel wat ruimte in de begroting lijkt te zitten moet dat weer het uitgangspunt zijn.”

Kuppens vond het niet verstandig om de extra ozb-verhoging nu al te schrappen. “We zitten in een situatie waarbij het lijkt alsof er meer financiële middelen vrijkomen, maar veel begrotingsposten moeten nog worden uitgewerkt. We nemen de extra ozb-verhoging niet meteen mee in de begroting, maar parkeren die in eerste instantie. Ze wordt toegepast als we er financieel niet uitkomen.”