Eurocircuit blijft: richting is bepaald, onzekerheid voorbij 

Na maanden van drukke voorbereiding, themabijeenkomsten en vergaderingen, heeft de gemeenteraad op donderdagavond 15 juli 2021 het besluit genomen over de toekomst van het Eurocircuit terrein. De raad koos voor scenario 2. Dat betekent dat het huidige feitelijke legale gebruik door de 6 verenigingen gelegaliseerd wordt. “De richting is bepaald, die onzekerheid is voorbij”, aldus wethouder Marchal.  

“Duidelijkheid en perspectief” 
Het was een spannende en historische avond. Maandenlang is naar deze avond toegeleefd. Zowel door de betrokkenen als de gemeente zelf. Tijdens de commissievergadering op 1 juli jl. hebben de verenigingen duidelijk aangegeven wat het leven in onzekerheid met hun clubs doet. Die urgentie is doorgedrongen bij de raadsleden. Dat heeft in ieder geval bijgedragen aan het nemen van een besluit, welke dat ook is. Het gaat om de 6 verenigingen: MVV (motorsport), NRV (rallysport), ToerWielerClub de Kempen, bmx-fietsclub Lion D’or, de schutterij Sint Martinus Gilde en politiehonden vereniging De Verdediger.  

Kees Marchal, wethouder: “We zijn als gemeente ontzettend content met het besluit en danken de raad en alle betrokkenen hiervoor. Een groot compliment voor allen, die zich hiervoor hebben ingezet. Verschillende opties zijn overwogen, voor- en nadelen zijn afgewogen. Er is eindelijk duidelijkheid voor alle betrokkenen van het Eurocircuit terrein. We hebben nu perspectief waar we naartoe kunnen werken. Samen gaan we dat doen. De voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. In het najaar kunnen we meer duidelijkheid geven hoe ver we zijn. Wat de avond extra bijzonder maakte, is dat de raad ‘het Haakje’ voor ontsluiting van het achterliggende gebied heeft vrijgegeven. Dat is heel positief voor de dagelijkse ontsluiting van het Eurocircuit.” 

Wat houdt het besluit in? 
Het besluit voor scenario 2 betekent dat het huidige feitelijke legale gebruik door de 6 verenigingen gelegaliseerd wordt. De gemeente zorgt ervoor dat de juiste vergunningen afgegeven worden, de rijtijden van de motorcross en rallycross goed te interpreteren zijn en het bestemmingsplan op orde komt. Daarvoor moet een nieuwe bestemmingsplanprocedure opgestart worden. Dat werd tijd, want het oude plan is uit 1977.  

“Keihard gewerkt” 
Het college als ook het projectteam Toekomst Eurocircuit zijn blij dat de gemeenteraad door dit besluit duidelijkheid heeft gecreëerd voor alle betrokkenen.  Projectmanager Roger Bueters: “Het harde werk samen met alle betrokkenen heeft zijn vruchten afgeworpen. Zowel verenigingen als ook andere partijen hebben keihard meegewerkt. Ik hoop van harte dat er nu rust komt voor de verschillende besturen van de verenigingen en ze straks het bestuurlijk werk weer aan kunnen met hopelijk wat nieuwe aanwas van vrijwilligers. We zijn iedereen enorm dankbaar voor hun inspanningen. Binnen het projectteam, de gemeente en expertise van buiten is ieders inzet van groot belang geweest. Maar ook van inwoners, bijvoorbeeld tijdens de enquête. Tot slot een groot compliment voor de raad en de fracties. Zij hebben  flinke inzet en daadkracht getoond om de materie te doorgronden en een keuze te maken. De jeugd van Valkenswaard kan straks weer gaan genieten van hun sport, welke dat ook is.”