Wijzigingen verkeer in het centrum

Sinds vrijdagavond 9 juli is de rijbaan op de Markt weer open! Een heuglijk feit, na maanden van werkzaamheden. Maar ook het moment waarop de verkeerssituatie in het Valkenswaardse centrum fors wijzigt. Daarom de veranderingen voor u op een rij. Het zal even wennen zijn! Bovendien zijn we in heel Valkenswaard met verschillende werkzaamheden bezig. Sommige situaties zijn tijdelijk, totdat we de straten of verkeersmaatregelen definitief in orde kunnen maken. Onze excuses voor het ongemak. Uiteindelijk worden de doorstroming en onze bereikbaarheid straks beter. En in ons  nieuwe centrum is het al een stuk groener en gezelliger! Het vernieuwde hart van Valkenswaard. 

Wat vooraf ging

In april van dit jaar werd het verkeersbesluit vastgesteld voor het nieuwe centrum. Hierin staat hoe het verkeer straks door het centrum wordt geleid. Met andere woorden: wat is de verkeerscirculatie en welke maatregelen worden hiervoor genomen? Basis voor het besluit is het Mobiliteitsplan Valkenswaard 2014). In dit plan is onder meer opgenomen dat alle wegen binnen de ‘ruit rond het centrum’ (Europalaan, Zuidelijke Randweg, Luikerweg, Nieuwe Waalreseweg en Geenhovensedreef) als 30 km/u-zone worden ingericht. Daarnaast is er in 2016 een onderzoek Verkeerscirculatie centrum Valkenswaard gehouden. Daarin zijn alle maatregelen tegen elkaar afgewogen. 

Eenrichtingsverkeer

Uit het onderzoek volgde een voorkeursscenario dat uitgaat van eenrichtingsverkeer op de Eindhovenseweg, Waalreseweg, Markt en Luikerweg (zie het kaartje voor de rijrichtingen). Overigens geldt het eenrichtingsverkeer op de Markt niet voor lijnbussen. Daarnaast wordt de rijrichting op de Beelmanstraat omgedraaid. Én het gehele centrum wordt direct aangemerkt als 30 km/u-zone. Overigens zijn tegen het verkeersbesluit na de publicatie enkele bezwaren ingediend. Deze worden na de zomervakantie behandeld maar hebben geen opschortende werking. 

Per 9 juli

Met het openstellen van de rijbaan op de Markt, is direct de nieuwe verkeerssituatie ingegaan. Sindsdien zijn ook de verkeerslichten op de kruising met de Leenderweg-Waalreseweg verwijderd. Op die plek is wel tijdelijke markering om alles in goede banen te leiden. Bovendien zullen er in het begin verkeersregelaars komen om het verkeer in goede banen te leiden. Het zal even wennen zijn, maar het levert wel een fijn centrum op.

Dank voor uw begrip! 

In heel Valkenswaard zijn we met verschillende wegwerkzaamheden bezig. Sommige situaties zijn tijdelijk, totdat we de straten of verkeersmaatregelen definitief in orde kunnen maken. We zijn ons ervan bewust dat dat overlast oplevert. Onze excuses voor het ongemak. Uiteindelijk worden de doorstroming en onze bereikbaarheid straks beter. En met het nieuwe centrum is het een stuk groener en gezelliger met de grote terrassen. Een plek om weer te ontmoeten en thuis te komen. De auto is alleen te gast. Fietsers en voetgangers zijn welkom. Vrachtwagenbestuurders moeten wennen aan een nieuwe route. Rond midden/eind oktober wordt het nieuwe deel van de N69 alvast opengesteld.