Cranendonck – Samen De Ander Helpen

CRANENDONCK – Als ze als leerkracht in Gastel mag beginnen, helpen inwoners haar om zich thuis te voelen. Willy is 19 jaar en ervaart hoe het is om te leven in een gemeenschap waar men klaar staat voor elkaar. Ze gaat zelf ook inwoners helpen met van alles en nog wat. Thuis, in Maarheeze, deed haar vader dat ook altijd: er zijn als de ander je nodig heeft. Dit zelf ervaren, raakt bij haar een snaar. Na 27 jaar neemt Willy afscheid van de school in Gastel en werkt nog bijna 13 jaar in het onderwijs.

Twee inwoners van Maarheeze willen werken aan iets voor en door burgers. De gepensioneerde Willy wil dit ook. Er volgen brainstormsessies en binnen het sociaal domein ontstaat een netwerk. Het aantal burgerinitiatieven groeit. 

Een van de initiatieven is de Helpende Hand. Vanaf 2016 een zichtbare hand, die toegankelijk is voor mensen met een kleine beurs. Vele hulpvragen worden opgelost. Zonder dat er geld bij komt, met veel waardering voor de geboden hulp. “Want hulp krijgen van iemand in je directe leefomgeving, dat doet wat met je.” Willy zoekt vrijwilligers en koppelt ze aan de hulpvrager. Soms kennen ze elkaar, soms niet. 

Dan heeft De Helpende Hand zelf hulp nodig: een professionele kracht die de vrijwilligers ondersteunt. De gemeente stelt een budget beschikbaar. Er komt een sociaal makelaar die signalen in het dorp opvangt. In de intakegesprekken die ze samen met Willy voert, klinkt de boodschap: “We zijn er voor jullie. Bel maar als je vragen hebt. Maakt niet uit wat.” En de vragen blijven komen. Willy ziet hoe de sociaal makelaar de lijntjes naar de juiste hulpverlenende instanties weet te vinden en zo de spil binnen het sociaal domein van Maarheeze is. Hulpvragers weten haar inmiddels zelf te vinden.  

Een enkele keer heeft De Helpende Hand geen vrijwilliger die bij de klus past. Of Willy vangt een signaal op dat er in de hulpvraag iets niet klopt, maatschappelijk gezien. Dit vindt Willy moeilijk, maar ze gaat door. “Want andere inwoners in je directe omgeving helpen, is bouwen aan gemeenschapszin. Inwoners die iets betekenen voor een andere inwoner, die voelen dit.” 

Haar familie had altijd de wind mee. Zij is altijd door iedereen goed behandeld. “Dit voelt goed en dat wil ik op een ander overbrengen.” Leven in een gemeenschap waar men klaar staat voor elkaar, levert Willy fijne contacten op, die soms overgaan in vriendschap. Stiekem hoopt ze dat, als ze zelf hulp nodig heeft, een ander iets voor haar doet.

Ingezonden door Linda van Focus2connect