Dreefherstel voor mooie toekomst vleermuizen

HAMONT-ACHEL – Hamont-Achel is rijk aan oude dreven in een gevarieerd, oud landbouwlandschap, doorregen met grote boskernen en hooilanden omgeven door houtkanten. Hierdoor vormt de gemeente een belangrijk leefgebied voor vleermuizen. De Stad Hamont-Achel gaat dit jaar met steun van de provincie Limburg en met de hulp van Natuurpunt en het Regionaal Landschap Lage Kempen enkele belangrijke dreven in de gemeente herstellen om zo de toekomst van de dreven én de vleermuizen veilig te stellen.

In 2019 liet de stad een studie uitvoeren door Natuurpunt Studie waaruit bleek dat er minstens 6 verschillende vleermuissoorten gebruik maken van de dreven van de Beverbekerdijk, Beverbeek en de Beverbeekse Heide. Dreven vormen belangrijke ‘autostrades’ voor vleermuizen. Ze gebruiken  dreven om van hun zomerverblijfplaatsen naar hun jachtgebieden te vliegen waar ze op zoek gaan naar insecten. Ook leven er een aantal vleermuissoorten in holtes van de oude bomen. Het aantal vleermuizen is op 10 jaar tijd sterk afgenomen omdat het slecht gaat met de insecten. Met het beheeradvies uit de studie gaat de stad aan de slag om de toekomst van de dreven én de vleermuizen veilig te stellen. De dreven zullen gefaseerd omgevormd worden.

De bomen in de meeste dreven zijn even oud en bestaan uit Amerikaanse eik. Amerikaanse eiken groeien sneller dan inheemse eiken waardoor ze minder duurzaam zijn en dus ook stuk minder oud worden. Bèr van de Schans, schepen van Leefmilieu: “Als we niet tijdig ingrijpen, lopen we het risico dat alle bomen tegelijk sterven waardoor de dreef ineens verdwijnt. Dit is natuurlijk slecht voor de vleermuizen. Daarom kiezen we voor een gefaseerde omvorming van de dreef. Een zone met gezonde bomen met holten blijft behouden. Aansluitend wordt er een zone met bomen gekapt én opnieuw aangeplant zodat de dreefstructuur behouden blijft. Eerst gaan de dreven aan De Beverbekerdijk en Beverbeek omgevormd worden. Dit gebeurt binnen een biodiversiteitsproject waarbij de Stad Hamont-Achel, Natuurpunt Studie, Natuurpunt Limburg, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de provincie Limburg samenwerken.”

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Bert Lambrechts: “Vleermuizen zijn zeer nuttig voor mens en natuur. Hun belang als opruimers van muggen, kevers, vliegen, spinnen, rupsen, waaronder ook diverse soorten van insecten die schadelijk zijn voor de land- ,tuin- en bosbouw is enorm. Maar vleermuizen zijn kwetsbaar en sommige soorten hebben het steeds moeilijker in onze dichtbebouwde omgeving. Ze hebben vaak nood aan een robuuste landschapsstructuur met veel kleine landschapselementen zoals houtkanten, dreven, oude bomen, bloemrijke graslanden,… . Net daarom ondersteunt de provincie Limburg graag dit biodiversiteitsproject waarbij de oude dreven in ere hersteld worden.” Joke Roebben, projectcoördinator van het Regionaal Landschap Lage Kempen: “De Amerikaanse eikendreef aan Domein De Bever is sterk aan het aftakelen. De helft wordt gekapt. De bomen die blijven worden verzorgd zodat ze nog jaren kunnen dienen als kolonieboom voor vleermuizen. De gekapte bomen worden vervangen door winterlindes en wintereiken. Door gefaseerd om te vormen, is de impact op de vleermuizenpopulatie beperkt.” 
Bij de kapwerken wordt er alles aan gedaan om de vleermuizen te ontzien. In het begin van de herfst, wanneer de vleermuizen verhuizen naar hun winterverblijfplaatsen, worden de holtes dicht geniet met een doorschijnende plastiek. Dankzij dit ‘luikje’ kunnen vleermuizen de holtes wel nog verlaten maar er niet meer terug in waardoor er Tijdens de kapwerken geen risico is voor de vleermuizen. Verder planten we aan de bosrand nectar- en besdragende struiken aan, goed voor vlinders en insecten. In de buurt van de dreven staan er verschillende gebouwen met grote zolders (o.a. Laathoeve, Achelse Kluis). Natuurpunt Studie zal onderzoeken welke vleermuissoorten gebruik maken van deze zolders. 

Als kers op de taart wordt er begin 2022 in de omgeving van Domein De Bever een vleermuizentoren geplaatst. Deze toren van 6,5 m hoog wordt gebouwd door de technische dienst en zal dienen als extra zomerverblijfplaats voor verschillende vleermuissoorten. De uitvoering van het totale biodiversiteitsproject is geraamd op 31.000 euro. Hiervan wordt 22.500 euro gesubsidieerd door de provincie Limburg. Het Regionaal Landschap Lage Kempen draagt 6.000 euro bij en de stad 2.500 euro. 

Infowandeling

Op zaterdag 7 augustus om 20.30 uur wordt een avondwandeling gehouden. Tijdens deze wandeling gaan de wandelaars met een vleermuizenkenner en een batdetector op pad en krijg je meer uitleg over het leven van de vleermuis en de geplande werken.   Plaats van afspraak: toren van de sterrenwacht op Domein De Bever (Beverbekerdijk 50, Hamont-Achel). Inschrijven is verplicht via info@rllk.be