Weert kermis 2021 in kleiner formaat

WEERT – Het college van B&W heeft besloten de kermis door te laten gaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo moet de openbare orde en veiligheid gegarandeerd kunnen worden. Bovendien moet de gemeenteraad nog akkoord gaan met een verwacht tekort van € 127.000,-. Daarnaast zal de kermis vanwege de coronamaatregelen kleiner van opzet zijn met een maximum aantal van 2500 bezoekers tegelijkertijd. De kermis vindt plaats op het grasveld naast de stadsbrug, het Bassin en Kasteelplein. 

De kermis zal dit jaar financieel een negatief resultaat opleveren voor de gemeente. Vanwege allerlei noodzakelijke maatregelen in verband met corona, openbare orde en veiligheid en een andere organisatie van de kermis. Dit tekort van € 127.000,-. is niet opgenomen in de begroting voor 2021. Ondanks dit tekort hecht het college eraan om een aangepaste kermis door te laten gaan. De gemeenteraad neemt op woensdag 8 september een besluit of de kermis ondanks het financiële tekort door kan gaan.

Drie omheinde kermispleinen

Kermiswethouder Paul Sterk: ‘We hebben hard gewerkt aan een kermis die past binnen de huidige coronamaatregelen. Deze kermis wordt georganiseerd op het Bassin, Kasteelplein en het grasveld bij de stadsbrug. De kermis is kleiner van opzet, er is ruimte voor 10% van het reguliere bezoekersaantal. Dit jaar zal het dus vooral een regionale kermis zijn gericht op bezoekers uit Weert en omstreken. De drie ‘kermispleinen’ worden omheind door middel van hekwerk. In totaal mogen op de drie pleinen 2500 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn. Dit wordt gemonitord door middel van telcamera’s en fysieke controles.’ Met al deze maatregelen is het mogelijk de kermis te organiseren binnen de huidige coronamaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel.

Samenwerking

Het garanderen van de openbare orde en veiligheid zal in de aanloop naar en tijdens de kermis een belangrijk voorwaarde zijn. Voor het veilig verlopen van de bezoekersstromen is het belangrijk dat alle betrokken partijen, ook bezoekers, meewerken aan de maatregelen. Burgemeester Vlecken treedt hiervoor graag in overleg met de kermisexploitanten. Alleen samenwerking maakt het in deze omstandigheden mogelijk dat de kermis plaats kan vinden. Indien de veiligheid van bezoekers in gedrang komt kan het zo zijn dat de kermis wordt stopgezet.

Wachttijden

Voor de Weertenaar wordt deze kermis toch even wennen. Het is niet de traditionele stadskermis verspreid over het hele centrum. De drie ‘kermispleinen’ worden omheind met hekwerk en voorzien van in- en uitgangen. De pleinen kunnen individueel worden afgesloten. Het publiek moet rekening houden met wachtrijen bij de ingangen van de pleinen. Vol is vol. De oproep aan alle bezoekers is om voor vertrek de druktemeters te controleren op www.kermisweert.nl. Op de toegangswegen naar Weert staan borden met informatie over de drukte op de kermis.

Ruim 80 attracties

Een reguliere kermis in Weert bestaat uit ongeveer 130 attracties en zaken. Vanwege de kleinere opzet bevat de kermis dit jaar ongeveer 80 attracties en zaken. Wethouder Sterk: ‘De kermis is weliswaar kleiner van opzet, maar belangrijk voor Weert blijft dat het een familiekermis betreft met acceptabele ritprijzen.’

Goed nieuws voor de kermisexploitanten

Het feit dat Weert deze kermis nu organiseert is goed nieuws voor de kermisexploitanten. Zij hebben vorig jaar en dit jaar nauwelijks inkomsten gehad doordat veel kermissen vanwege coronamaatregelen, zijn geannuleerd. 

archieffoto kermis weert