Advocaat Lynn

Hallo,

De afgelopen periode merkte ik dat bemiddeling nog steeds onbekend terrein is voor veel mensen. Het is voor hen niet duidelijk wat een bemiddelaar nu precies doet en wat de voordelen van bemiddeling zijn. Daarom schep ik hier graag even wat duidelijkheid.

Bemiddeling is een manier om tot een onderlinge regeling te komen voor een geschil tussen twee of meer personen.

Als bemiddelaar verschilt mijn functie van deze wanneer ik als advocaat optreed: als bemiddelaar verdedig ik niet het standpunt van één van de betrokkenen.

Als bemiddelaar ben ik ook geen rechter: ik beslis niet in de plaats van de betrokkenen. Mijn taak als bemiddelaar is die van partijbegeleider.

Wat doe ik dan wel?

 • Ik luister actief en onbevooroordeeld naar elke betrokkene.
 • Ik heb respect voor ieders standpunt en laat dit ook door de andere betrokkenen respecteren.
 • Ik houd het gesprek gaande: ik faciliteer het gesprek door tijd en ruimte te bieden om de dialoog herop te starten in een veilige sfeer.
 • Ik verschaf inzicht in alle aspecten van het geschil: welke onderliggende belangen en behoeften spelen er?
 • Ik help de betrokkenen op basis van deze inzichten om zelf tot een oplossing te komen die voor hen aanvaardbaar is en tegemoetkomt aan hun bezorgdheden en behoeften.
 • Ik streef altijd naar een duurzame win-win-oplossing. Wanneer deze gevonden is, leg ik deze vast in een klaar en eenduidig bemiddelingsakkoord.

Waarom zou je kiezen voor bemiddeling? Wat zijn de voordelen ervan?

 • Tijdbesparend: de betrokkenen hangen niet vast aan wettelijke termijnen en kunnen in samenspraak met de bemiddelaar een eigen ritme bepalen.
 • Kostenbesparend: gelet op de kortere duurtijd is de kost vanzelfsprekend al lager, maar ook kunnen tal van kosten eigen aan de gerechtelijke procedures vermeden worden (gerechtsdeurwaarder en rechtsplegingsvergoeding).
 • Conflict in eigen handen: bij de rechtbank wordt een geschil geheel uit handen gegeven aan iemand die vreemd is aan het geschil en vervolgens een beslissing moet nemen op basis van de door partijen aangeleverde informatie. Vanzelfsprekend is deze kennis altijd beperkter dan die van de betrokkenen zelf.
 • Vertrouwelijk: wat er aan bod komt in het kader van de bemiddeling blijft tussen de 4 muren van het kantoor van de bemiddelaar en kan nadien niet gebruikt worden tegen de betrokkenen. Naar buiten toe wordt enkel gecommuniceerd waarover alle betrokkenen het eens zijn dat gemeld mag worden.
 • Voorkomt escalatie: door de conflicten niet te laten aanslepen, wordt vermeden dat de standpunten verharden.
 • Herstel van relaties: door de dialoog tussen partijen terug op te starten, is het mogelijk om ook in de toekomst verder met elkaar door één deur te kunnen.
 • Zelf oplossing creëren: rechtbanken grijpen vaak terug naar standaard oplossingen, die vaak niet aangepast zijn op de specifieke situatie van partijen betrokken in een geschil. Bij een bemiddeling hebben partijen een grote vrijheid om zelf tot een creatieve oplossing te komen.
 • Duurzaam: omdat de betrokkenen samen met de bemiddelaar zelf hun oplossing hebben kunnen maken , rekening houdende met alle belangen en behoeften worden deze oplossingen vaker en vlotter uitgevoerd zonder bijkomende discussies.

Heb jij hier nog vragen over of wil je een bemiddeling opstarten? Aarzel niet mij te contacteren voor een eerste kennismakingsgesprek op mijn kantoor in Achel, Meester Saklaan 36. Bel (011/19.40.41) of mail me (bemiddelaar@lynnmeeuwissen.be) voor een afspraak of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website www.lynnmeeuwissen.be.

Tot volgende maand,

Lynn