Groenonderhoud in de gemeente 

Er wordt veel geklaagd over wantoestanden in de gemeente Cranendonck, vooral over overlast door asielzoekers.  Maar wordt het ook niet eens tijd om over andere zaken te klagen?  Bijvoorbeeld over het groenonderhoud in onze gemeente?

Werkelijk schandalig zoals het er uitziet! En daar hebben wij als burgers mede schuld aan natuurlijk, maar ernstig nalatig onderhoud vanuit de gemeente draagt daar voor een groot deel  aan bij. Wel burgerwacht  inroepen om asielzoekers te controleren maar intussen lekker achterover leunen als het op eigen verantwoordelijkheid aankomt. 

Helaas is het zo, maar rotzooi nodigt uit tot steeds meer rotzooi. Trottoirs die uitpuilen van het groen tussen de tegels, plantsoenen die zo lang niet gemaaid worden dat je het beter kunt hooien, paden waar de netels tot aan je knieën  reiken, hondenpoep,…  Klachten indienen via de website van de gemeente? Doe maar niet meer! Er wordt toch niet op gereageerd. Of misschien juist wel steeds meer reageren. Maar ja, dan wordt er weer een extra ambtenaar aangenomen om alleen al al die Klachten te behandelen. Dus: doe allemaal je eigen ding, want controle of actie vanuit de gemeente  hoef je niet te verwachten! Of erger nog: er wordt eerst nog een extern onderzoek uitgevoerd  naar “haalbaarheid”. Veel wijsheid aan iedereen, ik hoop vooral dat jullie hier wijzer van worden.

Ingezonden door Chris van Leuken