Gemeenteraad keurt fietsstraten goed

HAMONT-ACHEL – Tijdens de voorbije gemeenteraad van 26 augustus werden de fietsstraten rond de scholen De Robbert, De Geluksvogel en De Achellier goedgekeurd. Zo wil het stadsbestuur vanaf 1 oktober niet alleen de schoolomgeving veiliger maken, maar ook kinderen en ouders stimuleren om meer met de fiets naar school te komen.

In schoolomgevingen geldt al een maximumsnelheid van 30 km/uur en in fietsstraten wordt de fietser nu ook hoofdgebruiker van de straat. De straat blijft wel tweerichtingsverkeer, waarbij fietsers de helft van de rijbaan mogen benutten en wagens op hun beurt niet mogen inhalen. Bij het begin van iedere fietsstraat zal een rode verflaag worden aangebracht op de weg samen met het logo van de fietsstraat. Ook komt er een fietsstraatverkeersbord bij het begin van iedere fietsstraat en dit zal na iedere kruising met een andere weg worden herhaald. Het reglement gaat in voege vanaf 1 oktober 2021. Op www.hamont-achel.be is een overzicht te vinden van de betreffende straten. Of download de nieuwe stadsapp van Hamont-Achel. 

Daarnaast werden enkele andere politiereglementen goedgekeurd om de verkeersveiligheid te verhogen. Voor De Eilandjes komt er een verbod op doorgaand verkeer uitgezonderd fietsers, landbouwverkeer en aangelanden. Dit om te voorkomen dat er doorgaand verkeer van de Orchideeënlaan richting de Hoek rijdt. Ten slotte werden de twee G-parkings (minder mobiele parkeerplaatsen) bij Wico Campus Hamont officieel goedgekeurd. Deze reglementen gingen op 1 september al in voege.