Ingezonden brief

Beste mensen van de Corneliusparochie Cranendonck, na een lange periode van beperkingen door het coronavirus begint het leven wat we gewend waren weer langzaam terug te keren. Een lange en moeizame tijd heeft er flink ingehakt met veel verdriet en pijn. Daarom hebben veel mensen de angst om corona te krijgen, nog niet achter zich gelaten. Toch hopen we onze trouwe kerkgangers weer snel in ons midden te zien. Ook de koren zijn weer terug om de dienst op te luisteren. Vooral het samenzijn kan misschien vertrouwen geven in de terugkeer van het normale leven. We hopen en rekenen op u! Tot snel in een van onze kerken in Cranendonck.

Ingezonden door FH (naam en contactgegevens bij redactie bekend)