“Het gaat er weer om spannen bij de jubilerende Budelse Comedie“

Start van een kort maar krachtig seizoen!

BUDEL – Eindelijk weer aan de slag was voor vele comedianten een soort vreugdekreet toen zo’n drie á vier weken vóór de jaarlijkse zomervakantie het nieuwe stuk gepresenteerd kon worden. Een lange vervelende periode kon voorzichtig worden afgesloten. Hoe kon je in de achter ons liggende tijd toch binding blijven houden met je leden zover uit elkaar? Bij de Budelse Comedie werd gekozen voor het uitbrengen van een nieuwsbrief “De Comedie(kr)ant” die telkens persoonlijk aan de leden thuis werd overhandigd. In het kader van ons 50 jarig jubileum, om naast actueel nieuws ook eens terug te blikken met leuke foto’s uit de oude doos en anekdotes uit het verleden, bleek dit een uitstekend middel. Op deze manier konden we leden & vrijwilligers in totaal met 5 edities van deze nieuwsbrief bereiken.

Zoals gezegd werd het nieuwe stuk begin Juli gepresenteerd en kon meteen begonnen worden met de eerste (lees)repetities op veilige afstand van elkaar in de “Jan van Friedtezaal” van De Borgh. Met een vijftal repetities voor de vakantiestop zijn we sinds vorige week donderdag weer van start gegaan  aan een kort maar krachtig jubileumseizoen, met wekelijks twee repetities! Onder leiding van regisseur Piet Fransen zal de spelersgroep er alles aan doen om juist in ons jubileum jaar goed voor de dag te komen met “What’s Up James, een klucht in vier bedrijven geschreven door Julia Engelen. Een leuk stuk dat in België het heel goed doet en volgens schrijfster Juli Engelen, van oorsprong afkomstig uit het nabij gelegen Bocholt, brengen wij als eerste Nederlandse toneelvereniging dit stuk op de planken en dat zal zijn op:

Zaterdag 20 november (première), zondag 21 november, zaterdag 27 november, zondag 28 november matinee en avondvoorstelling. Aanvang telkens om 20.00 uur met uitzondering van de matinee voorstelling die om 14.00 uur begint. Helaas kunnen we u nog niet nader informeren over de verkoop van toegangsbewijzen e.d.. Na 20 september hopen we meer te weten van de dan geldende RIVM maatregelen. Wel kunt u de data van voorstellingen alvast noteren in uw agenda! Naast het brengen van een jubileum waardig stuk willen we als vereniging ook enige aandacht schenken aan ons vijftig jarig bestaan. Vóór Corona hadden we plannen om dit jubileum groots te vieren verdeeld over het gehele jaar. De reden is u bekend waarom dit niet is gelukt. Naast de officiële onthulling van het jubileumlogo precies op de oprichtingsdatum 27 februari willen op zaterdag 16 oktober a.s. toch op feestelijke wijze aandacht schenken aan ons 50 jarig bestaan. Uiteraard op een wijze die op dat moment kan en mag. De bedoeling is dat we die zaterdagmiddag met leden & vrijwilligers met hun gezinsleden starten met feestelijke maaltijd, om vervolgens met genodigden, oud leden, sponsors, en belangstellende op informele wijze stil te staan bij vijftig jaar Comedie . Aansluitend willen we met leden en vrijwilligers en aanhang  nog enkele uurtjes een feestje gaan bouwen. Let  wel, dit op een veilige manier zoals op dat moment van overheidswege is toegestaan. Nader informatie volgt nog. 

Als Budelse Comedie mogen we uiteraard op deze jubileumpagina zeker niet ontbreken. Net als de Borgh zijn we in 1971 ook van start gegaan en sinds hun opening altijd vaste gebruiker gebleven voor vergadering, decorbouw, repetitie en voorstellingen. Over het gebruik van de huidige accommodatie is nog weinig te zeggen, immers door “Corona” slechts eenmaal de cultuurzaal gebruikt. Over het gebruik van de oude toneelzaal in al die 47 jaren is zonder meer heel  veel te vertellen. We zouden er een boek over kunnen schrijven, maar dat gaan we niet doen! Na afloop van onze allerlaatste voorstelling in 2018 van “Vals Plat” in de oude toneelzaal is er een fotolijst aangeboden aan het bestuur van de Borgh met alle titels van toneelstukken, groot of klein waar we in de oude Borgh  al die jaren mee op de planken hebben gestaan. De lijst heeft nu een plekje aan de wand ter hoogte van de “Jan van Friedtezaal”. leuk om die eens te bekijken. Ook onze vele fotocollages en plakboeken door de jaren heen zijn de stille getuigen van wat we op dat podium  beleefd hebben. Toch wil ik graag een leuke anekdote met u delen. Ten tijden dat de voorstellingen van november er weer aankwamen was net het achter de Borgh gelegen oude gebouw van de voormalige Boenbond gesloopt dat op het laatst dienst deed als huisvesting voor de KPJ. Het geheel moest plaats vrijmaken voor nieuwbouw aan o.a de Willem II straat. Dat er geen rekening was gehouden met nog enkele bewoners in het oude pand bleek later pas. Zij hadden noodgedwongen elders een mooi Plekje kunnen bemachtigen waar ook soms nog weleens wat te zien was……? Zo ook  tijdens de een van de voorstellingen door onze vereniging in de Borgh kwam een van hen tevoorschijn. Druk fladderend boven het toneel verstoorden dit beestje…… een heus vleermuisje,  het spel dusdanig dat we genoodzaakt waren de voorstelling even stil te leggen. Nadat de vleermuis boven op het balkon gevangen was en buiten zijn vrijheid terug kreeg konden we doorgaan met de voorstelling. Een belevenis die je vooraf niet kon bedenken. Je zou kunnen zeggen; “ iedereen voelt zich thuis in de Borgh, ook dit beestje” Een stukje geschiedenis om nooit te vergeten.

Tot slot feliciteren wij Bestuur, Management & Beheer, Personeel & Vrijwilligers van De Borgh van harte met hun vijftig jarig bestaan. 

Bestuur & leden Toneelvereniging De Budelse Comedie

cof