De ontstaansgeschiedenis van De Borgh 

Vroeger gaven onderwijzers les in een ruimte onder het Raadshuis, het huidige Schepenhuis in Budel. Omdat er steeds meer leerlingen kwamen, werd deze locatie te klein. Daarom bouwde de gemeente in 1856 op de plaats van de huidige Borgh een eerste openbare jongensschool met twee klassen. Twee keer zoveel groepen pasten in de nieuwe school in 1880. De meisjes gingen al vanaf de stichting van het klooster in 1854 naar een meisjesschool. 

De openbare jongensschool was tegen het zere been van de katholieke orde. Daarom kwam er bijzonder onderwijs in Budel, in de vorm van een katholieke school voor jongens. In de kerk dreigden priesters met hel en verdoemenis zodat Bulanders al snel hun zonen naar het katholieke onderwijs stuurden. Hierdoor liep de openbare school leeg en werd deze in 1919 omgedoopt tot de katholieke St. Aloysiusschool. In de jaren dertig en veertig werd de instelling meerdere keren verbouwd, maar brandde in 1941 af. Acht jaar later kreeg Budel een nieuwe jongensschool.  

Van parochiehuis tot multifunctioneel zalencentrum 

Eind jaren 60 werd tijdens de receptie ter gelegenheid van de opening van het gemeenschapshuis te Budel-Schoot door pastoor E v.d. Heuvel, toenmalig wethouder de heer Thieu Vonken en gemeentesecretaris Schoots het idee geopperd dat ook Budel rijp was voor een gemeenschapshuis.  

Het parochiehuis aan de dr. Mathijsenstraat was in de dertiger jaren gebouwd en bouwkundig nog in goede staat. Het was echter niet meer geschikt om een eigentijdse rol te vervullen in de Budelse gemeenschap.  De stichting gemeenschapshuis Budel werd opgericht op 8 juni 1967. Als eerste actie werd het parochiehuis aangekocht dat nog eigendom was van het kerkbestuur OLV-visitatie. Toen de verbouw gereed kwam beschikte het over een toneelzaal met 320 zitplaatsen, een vergaderzaal met 50 plaatsen, 7 lokalen voor diverse doeleinden en een foyer met bar. De officiële opening vond plaats op 21 augustus 1971 door de (toen) nieuwe burgemeester Boudrie, met de volgende dag, open huis voor de bevolking waarbij ook een aantal Budelse verenigingen/gebruikers zich presenteerden.  Als snel bleek dat we niet aan de gewenste vraag naar accommodatie konden voldoen, daarom werd in 1986/1987 de voormalige lagere jongensschool Sint-Aloysius gerenoveerd en samen met de nieuwbouw (de sport en speelzaal en foyer) samengevoegd bij het kleinschalige gemeenschapshuis dat op 11 april 1987 officieel werd geopend. In 1993 werd De Borgh nog uitgebreid met onder andere een balletzaal, een pop-oefenruimte en enkele andere ruimtes.  

Toen in ± 2007 bleek dat het gebouw niet meer aan de eisen van die tijd voldeed, werden er plannen gemaakt voor een rigoureuze aanpak. Het grootste deel van het oude gemeenschapshuis werd gesloopt en opnieuw opgebouwd tot de huidige multifunctionele accommodatie welke op 6 maart 2020 officieel is geopend.  De naam “De Borgh” is ontleend aan de historie. Ter plaatse zou vroeger het huis van de rentmeester met deze benaming hebben gestaan. En De Borgh symboliseert ook een geborgen huis voor de Budelse gemeenschap. De naam MFC De Borgh wordt door de stichting naar buiten toe gevoerd. 

Bron: www.deborghbudel.nl