TV kerkdienst op 3 oktober vanuit Heeze

Er vinden weer kerkdiensten plaats in de kerken van Cranendonck en Heeze-Leende. Sinds 25 september j.l. zijn ook de minimale onderlinge afstand en het verbod op samenzang komen te vervallen. In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores nog het hele jaar met regelmaat een kerkdienst opnemen en op TV uitzenden in de hoop vooral oudere, zieke en kwetsbare parochianen te blijven bereiken en te blijven bemoedigen. De pastores van Cranendonck en Heeze-Leende hopen dat u samen met hen in de kerk en op TV weer samen wil komen rond de levende Heer. 

De kerkdienst van zondag 3 oktober zal vanuit de protestantse kerk in Heeze worden uitgezonden. In deze dienst zullen de pastores samen bidden, voorlezen uit de Bijbel, een verkondiging houden en aandacht schenken aan de bij de voorgangers opgegeven intenties uit de geloofsgemeenschappen. 

De dienst wordt op zondag 3 oktober vanaf 11.00 uur uitgezonden op het televisiekanaal van RTV Horizon en is ook terug te kijken via www.rtvhorizon.nl.

Op zondagmiddag wordt deze dienst ieder uur herhaald op het televisiekanaal van RTV Horizon.