Advocaat Lynn

Hallo,

Bij de (echt)scheiding werd een onderhoudsgeld voor je kind bepaald. Na een tijdje betaalt je ex echter geen onderhoudsgeld meer. Wat nu?

Je hebt een vonnis van de familierechtbank of notariële akte?

Je kan het gesprek met je ex aangaan: waarom wordt niet betaald en op welke manier kan hier een oplossing voor gevonden worden?

Je kan een aanmaning sturen: je herinnert je ex aan diens verplichtingen en vraagt tegen een vooropgestelde datum te betalen.

Je kan een gerechtsdeurwaarder inschakelen die in eerste instantie een betalingsbevel bezorgt aan je ex en die daarna kan overgaan tot beslag op diens loon, uitkering, roerende of onroerende goederen. Hou er rekening mee dat je de kosten van de gerechtsdeurwaarder moet voorschieten.

Je kan ook aan de familierechter vragen een ontvangstmachtiging toe te kennen. Dit laat toe om het onderhoudsgeld rechtstreeks te innen bij de werkgever of de uitkeringsinstantie zonder tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder.

Indien minstens twee maanden het onderhoudsgeld niet werd betaald, kan je beroep doen op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, kunnen zij voorschotten uitbetalen en/of het opeisen van de achterstallen en onderhoudsgelden op zich nemen.

Je kan ook een strafklacht indienen voor familieverlating.

De onderhoudsverplichting werd mondeling overeen gekomen of vastgelegd in een onderlinge overeenkomst?

Dan moet je eerst een uitvoerbare titel bekomen, dat wil zeggen een vonnis van de familierechtbank waarin de onderhoudsverplichting wordt bevestigd.

Word je geconfronteerd met een weigering tot betaling van het onderhoudsgeld?

Als bemiddelaar kan ik helpen bij het aangaan van het gesprek hierover en het zoeken naar een oplossing voor de achterstal en/of een aangepaste toekomstige regeling.

Als advocaat kan ik je bijstaan bij het versturen van een aanmaning, het inschakelen van de gerechtsdeurwaarder, het indienen van een aanvraag bij DAVO of het opstarten van een procedure bij de familierechtbank.

Boek een afspraak via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be), per mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be of bemiddelaar@lynnmeeuwissen.be) of per telefoon (0032 493 254531)

Tot volgende maand,

Lynn