Aanvraag wijziging bestemmingsplan asielzoekerscentrum Cranendonck wordt ingetrokken

CRANENDONCK – De burgemeester van Cranendonck, Roland van Kessel, wethouder Marcel Lemmen en bestuurslid Joeri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben tijdens overleg met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en commissaris van de Koning, Ina Adema, afgesproken om de lopende aanvraag voor bestemmingsplan­wijziging voor het azc Cranendonck in te trekken. 

Foto Jack Roosen

De gemeente heeft aangegeven dat er sprake is van vermindering van het draagvlak voor de gebiedsontwikkeling. Daarom wordt de huidige bestemmingsplanwijziging ingetrokken. De betrokken partijen blijven in gesprek over de toekomst van de locatie, waarbij het belang van de lokale samenleving en het belang van een goede opvang van asielzoekers leidend zijn. Het azc zal in zijn huidige vorm conform de afgesloten bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA blijven functioneren onder de huidige omgevingsvergunning die loopt tot 1 juli 2024, maar de renovatie van de gebouwen op het azc-terrein zal niet starten.