Probus Kempenland viert 30-jarig Lustrum

PELT – De 23 leden van Probus Kempenland vierden op 23 september, samen met hun partners, het 30-jarig Lustrum van hun club op het domein Kompenhof te Pelt. Een stralende dag met New Orleans jazzmuziek van de “SailAway” band die eenieder meteen in de juiste stemming brachten. De dames kregen een prachtige corsage van “Bloem & Cadeau” uit Achel. Een blij weerzien voor velen, na een periode van “1,5 meter afstand en mondkapjes”.     

Voorzitter Aart Strang heette iedereen van harte welkom. Daarna gaf hij het woord aan de burgemeester van Pelt de heer F. Smeets. De heer Smeets benadrukte het maatschappelijk belang van clubs zoals Probus Kempenland in zijn gemeente. Clubs die in een ontspannen en vriendschappelijk verband het kennisnemen en bespreken van maatschappelijk, cultureel, historisch of wetenschappelijk relevante onderwerpen en ontwikkelingen organiseren en stimuleren. Daarnaast sprak hij zijn waardering uit over de wijze waarop de club gedurende de Covid periode actief bleef met creatieve initiatieven, zoals een Tapas-zoom-sessie. Zijn schets van de lopende processen o.a. met betrekking tot een verdere integratie tussen de voormalige gemeenten, gaven een interessante inzage wat we de komende tijd kunnen en mogen verwachten in Pelt. Tijdens de lunch stond de voorzitter stil bij het ontstaan van de club en een aantal gebruiken binnen de club uit die tijd (zoals een lunch alleen bestaande uit boterhammen met kaas). De Regio 4 coördinator, de heer Frederic Deca, relativeerde de 30-jarige verjaardag van de club door een confrontatie met Mars-, Jupiter- en andere planeetjaren binnen ons zonnestelsel. Daarna reikte hij aan de heren Frits Zeh en Leo Gielkens het ereteken George Dick uit vanwege hun bijzondere verdiensten voor de club, gedurende 11 jaren, binnen de programmacommissie. 

Het lustrum werd afgesloten met het zingen van het Probus Kempenland lied (met een speciale Lustrum tekst) en een hartelijk afscheid, waarna eenieder voldaan huiswaarts keerde.

Probus Kempenland is een van de 120 clubs in België. Al deze clubs bieden mensen, die hun actieve loopbaan in het bedrijfsleven of bij de overheid, als zelfstandige of in een vrij beroep, vanwege pensionering hebben beëindigd, gelegenheid toe te treden tot een nieuwe vriendenkring. In een ontspannen en vriendschappelijk verband organiseert en stimuleert men het kennisnemen en bespreken van maatschappelijk, cultureel, historisch of wetenschappelijk relevante onderwerpen en ontwikkelingen.

Voor nadere informatie; krzyzanowski@telenet.be