Cranendonck gaat actief de grondmarkt op

CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck gaat de woningbouw stimuleren door een actief grondbeleid te voeren. Dit moet zorgen voor een versnelling in de bouw van nieuwe woningen. Ook krijgt de gemeente een sterkere regierol bij het bouwen voor doelgroepen. 

Door Roy de Leijer

De Cranendonckse gemeenteraad stemde dinsdag unaniem in met het raadsvoorstel. Het voorstel werd ingediend naar aanleiding van een eerdere motie en amendement, waarin de gemeente door de raad wordt aangespoord tot een actievere rol op het gebied van de woningbouw. 

Het voeren van een actief grondbeleid biedt de gemeente meer mogelijkheden om uitvoering te geven aan de woningbouwambities in Cranendonck. Een actieve grondpolitiek houdt in dat de gemeente zelf gronden koopt om deze te transformeren naar grond voor woningbouw. De raad heeft voor dit jaar een krediet beschikbaar gesteld van 2 miljoen euro. Doordat het college niet eerst de gang naar de raad hoeft te maken, heeft ze meer handelingssnelheid om te opereren in de grondmarkt.

Met de gemeente als grondeigenaar kan er ook meer sturing worden gegeven aan het bouwen voor doelgroepen. Het nieuwe grondbeleid stelt de gemeente bijvoorbeeld in staat om sneller grond aan te kopen voor de bouw van sociale huurwoningen of starterswoningen.

De gemeente had voorheen een faciliterend beleid. Er werd gewacht op initiatieven van derden, zoals particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars, bouwbedrijven of aannemers.