Zeg ’t Mares 2

Inmiddels hebben we een groot enquêteformulier in de bus gekregen in Maarheeze. Zo uitgebreid dat we door de bomen het bos niet meer zien. Een vraagstelling zo uitgebreid met 7 fancy items in onderverdeling, waarvan de zin niet te zien is.

Menig burger vraagt zich nog steeds af: wie zijn hiervan de initiatiefnemers, wat is hun directe of indirecte motivatie, wat voor directe of indirecte binding hebben ze met het huidig gemeentebestuur.

De eerste vraag “Thema 1”gaat over “identiteit”, merkwaardig dat ze hun eigen identiteit niet prijsgeven. Het ontbreken hiervan annex de te gedetailleerde vraagstelling waarvan het nut niet kan worden ingezien, maakt zo’n enquête niet representatief en schiet z’n doel voorbij. Maarheeze zit m.i. te wachten op goed burgerschap van haar inwoners door kritisch te kijken naar het huidige gemeentebestuur, waarin de echte knelpunten in hoofdzaak liggen. Bijna alle thema’s gaan hieraan voorbij. Een enquête in deze uitgebreide vorm is gedoemd te worden misbruikt door accenten te leggen op bijkomende zaken. Thema’s als zorg, wonen, sport, identiteit en economie hebben geen spoedeisend karakter. De meest urgente problematiek voor Maarheeze ligt op het vlak van MILIEU en BESTUUR.

De Urgenda-agenda heeft voor Maarheeze de grootste prioriteit. Onze woonomgeving is naar maatstaven/normen  zeer sterk vervuild door emissie van de overbelaste A2, denk aan fijnstof,

CO2, roet, pcb’s, geluid e.d. Adherente vervuilingsbronnen zoals stikstofdioxide, CO2 en zure regen, van elders komend, verergeren de zaak. De volgende aanslag op het woon-leefklimaat als gevolg van de geplande windturbines en zonne-energie “parken”, gaan de leefomgeving hier nog veel meer geweld aan doen. Waarom moet zowat alle RES infrastructuur tegen of in de kern van Maarheeze worden geïnstalleerd en is de spreiding over alle kernen geen mogelijkheid? Het verdeelstation aan de Panweg kan ook wel via aanvullende bekabeling vanuit Budel worden bereikt! De kosten hiervan kunnen geen probleem zijn. De miljarden rollen over de bestuurstoonbanken momenteel, daar kan nog wel een miljoentje bij. Last but not least: Maarheeze is zeer gebaat bij een nieuwe herindeling, in groter verband met Heeze-Leende en Valkenswaard hebben we met het bestuur op grotere afstand van de burgers, kans dat de regels ongeacht de persoon zuiver worden toegepast.

Laten we de grote ‘bestuurs-schoonmaak”die in den Haag plaatsvindt, ook z’n gang laten gaan in Cranendonck en in maart a.s. bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen op nieuwe, frisse (jonge) kandidaten die enig bestuurlijk inzicht hebben en vorm kunnen gaan geven aan de reparatie van de sterk vervuilde leefomgeving van Maarheeze,

H.F.B.C. Hoeks