Enquêtemaand “Zeg’t Mares!” van start

MAARHEEZE – De maand oktober staat in het teken van de enquête die hoort bij het project “Zeg ’t Mares!”. De werkgroep Mooi Mares die dit project begeleid heeft een enquête opgesteld waarbij inwoners van Maarheeze zich uit kunnen spreken over de toekomst van hun woonplaats. Door middel van het op het op volgorde van individuele belangrijkheid zetten van diverse stellingen krijgt de werkgroep niet alleen een beeld van wát zij belangrijk vinden, maar ook wat daarbij hun prioriteit heeft. In vervolgbijeenkomsten zal daarna dieper ingegaan worden op hoe dit ingevuld moet gaan worden. De enquêtes zijn afgelopen week zijn huis-aan-huis bezorgd, maar kunnen ook online ingevuld worden.

Thema’s en prioriteiten

De werkgroep Mooi Mares bestaat uit een aantal betrokken inwoners van Maarheeze. Voorafgaand aan de enquête hebben zij met elkaar zeven thema’s benoemd, waarover ze de mening van Maarheeze willen weten. De vorm waarvoor gekozen is, is die waarbij degene die de enquête invult niet alleen maar aangeeft wat hij of zij wel of niet wil. Er wordt je gevraagd keuzes te maken uit diverse stellingen die passen binnen het thema, en die best vaak een breed draagvlak zullen hebben. Omdat praktische omstandigheden er echter vaak voor zorgen dat niet alles tegelijk aangepakt kan worden, vindt de werkgroep het belangrijk om ook te weten in welke volgorde dat moet gebeuren.

Aanloop

Maarheeze is de afgelopen weken langzaamaan bekend geraakt met “Zeg ’t Mares!” Dit begon met grote borden langs de doorgaande wegen met prikkelende, maar bovenal ludieke stellingen. Het bleek de opmaat om het project te introduceren bij de inwoners van Maarheeze. Via de site www.zegtmares.nl en een eigen Facebook-pagina werd onder andere door middel van korte filmpjes het project verder geïntroduceerd. Bekende Maarheezer gezichten verschenen voor de camera om te vertellen waarom zij het belangrijk vonden dat inwoners hun stem zouden laten horen. Daarnaast herinneren grote doeken langs de invalswegen van Maarheeze de mensen eraan, dat ze ‘aan zet zijn’.

Enquête

Eind vorige week is de enquête huis aan huis bezorgd met HAC Weekblad. Gelijktijdig kon via de site de enquête ook online ingevuld gaan worden. Bij Jumbo, BL3ND, De Smeltkroes en Onze School zijn stembussen geplaatst waarin men ingevulde enquêtes kan inleveren. Hier zijn eveneens losse exemplaren van de enquête beschikbaar voor iedereen die er nog geen ontvangen heeft of voor wie één formulier per huisadres onvoldoende is: elke Maarheezenaar kan en mag vanzelfsprekend een eigen enquête invullen. De enquêteperiode loopt tot en met zondag 31 oktober.