Snapt u het?

CRANENDONCK – In ons mooie buitengebied staan her en der loodsen voor agrarisch gebruik. Enkele jaren geleden, begin 2018, zag ik, op weg van Maarheeze naar Budel,  dat zo’n loods ergens anders voor gebruikt werd. Het was een opslag geworden voor allerlei materialen die niets met landbouw te maken hadden. Ik hoorde ook dat er buitenlandse  loonwerkers sliepen. Ik zat toen nog in de gemeenteraad en heb daar toen vragen over gesteld

En inderdaad. Het bleek allemaal niet te kloppen en het college zei toe te gaan handhaven. Volgens de geldende regels, zei men er nog bij.

Ik zag daarna geen enkele verandering. Maar goed, dat hoeft ook niet altijd aan de buitenkant zichtbaar te zijn.

Nu lees ik dat de eigenaar van de loods toestemming vraagt om aanpassing van het bestemmingsplan zodat zijn opslag alsnog gelegaliseerd wordt, Bovendien wil hij daar ook nog een bedrijfswoning bouwen. In het begeleidend schrijven van het college staat dat ze in 2020 opnieuw een controle hebben uitgevoerd bij de loods. En wat denkt u? Precies dezelfde overtredingen werden geconstateerd als in 2018. De eigenaar is na 2018 dus gewoon doorgegaan met zijn illegale praktijken. Het gebruik van de loods was nog steeds in strijd met het bestemmingsplan en er werden zonder vergunning nog steeds arbeidsmigranten gehuisvest. Wel werd de eigenaar nu een boete in het vooruitzicht gesteld als hij de situatie niet zou aanpassen.

Vervolgens heeft er overleg plaatsgevonden tussen de eigenaar en de wethouder. Wat gaan we doen?

De uitkomst: we gaan de loods niet verwijderen, of de illegaal aangelegde erfverharding . We gaan ook niet de loods weer gebruiken voor landbouwdoeleinden We vragen de gemeenteraad of ze het bestemmingsplan willen wijzigen zodat er niet langer sprake is van een overtreding. We gaan de regels aanpassen. En dan vragen we  meteen  aan diezelfde raad  of  er dan ook nog een bedrijfswoning bij gebouwd mag worden, want je moet wel toezicht kunnen houden op de loodsen. Om te voorkomen dat ze gebruikt worden voor ondermijnende activiteiten..

En de raad gaat akkoord.

Dat betekent dat iemand die jarenlang alle regels aan zijn laars heeft gelapt daarvoor niet wordt aangepakt, maar juist wordt beloond. De loodsen worden gelegaliseerd en de eigenaar krijgt er een mooie bedrijfswoning bij.

Kassa! 

André Oud