Nieuwe ‘brede school’ in Lindelhoeven geopend

Pelt – In Lindelhoeven werd op 8 oktober de gloednieuwe ‘Brede School’ officieel geopend. Het project brengt de lokale lagere school, de parochiezaal als ontmoetingscentrum én de buitenschoolse kinderopvang harmonieus samen. De Lindelse inwoners kunnen voortaan genieten van een multifunctioneel gebouwencomplex.

Vrijdagavond omstreeks 20 uur knipte burgemeester Frank Smeets het lint door, in het gezelschap van de betrokken partners. Brede school Lindelhoeven is een samenwerking tussen de Corneliusschool, de vzw Parochiale en Sociale werken, kerkbestuur Sint-Cornelius en de gemeente Pelt. Voor alle partijen was er nood aan infrastructurele vernieuwing. Zo zijn de oudste delen van de school al meer dan 140 jaar oud. De lokale buitenschoolse kinderopvang verbleef al even in verschillende hob units. En ook Den Drossaerd (parochiezaal) kon vernieuwde ruimtes gebruiken om haar werking voort te zetten.

Het project zal de cohesie tussen de verenigingen en mensen van Lindelhoeven versterken als nooit tevoren. Voor de schoolkinderen betekent dit een modern, duurzaam en volledig uitgerust schoolgebouw. De vzw Parochiale werken heeft vernieuwde ruimtes ter beschikking. Maar ook maken steeds meer ouders gebruik van naschoolse opvang. De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang ‘Pelterkids’ kan dankzij de brede school haar capaciteit en kwaliteit verhogen. Daardoor kunnen leerlingen straks ook na de schooluren hun talenten ontwikkelen. Tenslotte maakt de ruimtelijke opwaardering van het Lindelse dorpscentrum samenwerken met verenigingen gemakkelijker. Zo gaan de verschillende partijen efficiënter gebruik kunnen maken van de gebouwen. Het nieuwe complex bestaat uit drie delen en kent verschillende zalen en lokalen die multifunctioneel ingezet kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld de grote refter van de school als activiteiten- of feestzaal dienen.

Op zondagnamiddag werden ook alle betrokkenen en buurtbewoners uitgenodigd voor een feestelijke opening van de school.