‘Een droomscenario is een nieuwe school tussen de beide kernen’

BUDEL-SCHOOT – Een tiental leerlingen van basisschool De Wereldwijzer in Budel-Schoot ging het afgelopen weekend op hun vrije zaterdag naar school. Samen met een groepje ouders gaven zij het schoolplein een hardnodige opfrisbeurt.

Door Roy de Leijer 

De klusdag werd gehouden door een werkgroep van dorpsplatform Sterk Schoot en de ouderraad van De Wereldwijzer. De werkgroep bestaat uit zes moeders, die zich nauw betrokken voelen bij de toekomst van de basisschool.

Die is namelijk onzeker. De school kampt al geruime tijd met een teruglopend aantal leerlingen. Slechts 54 van de 150 kinderen in de basisschoolleeftijd in Budel-Schoot gaan nog in de eigen woonplaats naar school. Daardoor worden de zorgen over het voortbestaan van De Wereldwijzer steeds groter.

Ook bij de werkgroepleden Ingrid Matheeuwsen en Eline van Mensvoort. “Het onderwerp leeft. Niet alleen bij ouders, maar ook bij andere inwoners. Kijk maar eens hoeveel verenigingen er vanuit de basisschool zijn ontstaan”, vertelt Matheeuwsen.

Van Mensvoort: “Als de school hier zou verdwijnen, dan heeft dat ook invloed op de aantrekkelijkheid van het dorp. Willen jonge gezinnen hier dan nog wel wonen?”

Een van de redenen voor het teruglopende leerlingenaantal is het negatieve imago van De Wereldwijzer. Onder meer door de vele directeurswisselingen, een onaantrekkelijke schoolomgeving of uit andere praktische overwegingen kiezen ouders de laatste jaren steeds vaker voor een school in België of buurdorp Budel.

Dat is maar deels terecht, vinden Matheeuwsen en Van Mensfoort. “Over het onderwijs en het onderwijsteam zijn we bijvoorbeeld heel tevreden”, zegt Matheeuwsen.

Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor nieuwe woningen op de plek van de oude, vervallen kleuterschool, die grenst aan de basisschool. Om ook de uitstraling van het schoolterrein zelf te verbeteren werd er zaterdag een klusdag gehouden. Matheeuwsen: “Er moest ook echt iets gebeuren. We hopen dat Skozok (het schoolbestuur waar De Wereldwijzer onder valt, red.) het onderhoud straks weer overneemt.”

De klusdag stond onder meer in het teken van het plukken van onkruid, het vegen van de stoepen en het aanharken van de tuin. Ook werd er een bankje geplaatst. Verder werd er werk gemaakt van het inrichten van een buitenklasje en een multifunctioneel speelveld. Er werd geklust door 10 kinderen en 13 ouders. 

Ondertussen lijkt een fusie met basisschool St. Andreas in Budel-Dorplein, die nog een zeventigtal leerlingen telt, steeds concreter te worden. Van Mensvoort: “Een droomscenario is een nieuwe school tussen de beide kernen.” Matheeuwsen vult aan: “Een nieuw gebouw, met een nieuwe uitstraling.”

De behoefte aan een stip aan de horizon is groot. Van Mensvoort: “Ouders willen duidelijkheid op de korte termijn. Anders ben ik bang dat de groepen met leerlingen nog kleiner zullen worden.” Matheeuwsen: “In de huidige situatie kijken niet alleen ouders naar andere scholen, maar ook leerkrachten. En dat geldt ook voor de ouders van nieuwe leerlingen en toekomstige ouders. Maar tot er meer duidelijkheid is over een toekomstige school, of als overbrugging tot de nieuwbouw, gaan we nog steeds voor deze school. Door tot die tijd meer samen te werken met de St. Andreasschool kunnen we de kwetsbaarheid van beide scholen verminderen. Er worden al dingen samen ondernomen, zo gaan sommige leerlingen samen gymmen.”

Om de mogelijke samenwerking verder vorm te geven is bij De Wereldwijzer een ideeënbus geplaatst. Een werkgroep in Budel-Dorplein heeft hetzelfde gedaan bij de St. Andreasschool.

Foto Jos Meusen