Peltorama 2050: met alle dorpen in debat

PELT – Pelt schrijft onder de naam Peltorama 2050 een strategische langetermijnvisie op ruimte in de gemeente. Het project is uniek: Pelt is de eerste gemeente in Limburg die – in navolging van het Ruimtepact 2040 van de provincie – een dergelijke omvattende en verregaande ruimtelijke strategie uittekent. 

Het is het moment bij uitstek om dit te nu doen. Om te beginnen zijn er zijn heel wat globale ruimtelijke uitdagingen die ook op lokaal vlak om antwoorden vragen: klimaatverandering, demografie, verlies aan biodiversiteit. 

Daarnaast zijn er de grote evoluties met belangrijke impact op het vlak van mobiliteit: de vervollediging van de Noord-Zuidverbinding, de komst van de trambus,  de verplaatsing van de treinhalte Overpelt en daarmee gepaard gaande de uitbouw van een gloednieuw multimodaal knooppunt van mobiliteit voor heel de regio. 

Pelt schrijft de visie niet zonder de Peltenaren te raadplegen. Na een eerder participatiemoment rond de conceptnota, nodigt de gemeente haar inwoners opnieuw uit. Want de komende weken zoomt Pelt in op de verschillende deelkernen. Met een aantal dorpsdebatten wil de gemeente in gesprek gaan met de inwoners van de verschillende ‘dorpen: hoe ziet jouw ‘dorp’ er uit, waar heeft jouw omgeving nood aan, wat kan beter? De antwoorden op deze vragen zullen mee vorm geven aan het ruimtelijke Pelt van 2050.

Frank Smeets: “Pelt heeft vele sterke troeven. Onze gemeente is in Noord-Limburg dé hotspot voor zorg, onderwijs en werkgelegenheid, maar ook steeds meer van natuurbeleving en toerisme. Als gevolg daarvan wordt de bouwdruk groter, maar ook de behoefte aan open ruimte. Peltorama 2050 wil met een gezonde ambitie en met lef de uitdagingen aangaan die eruit voortvloeien. Pelt wil immers vooruit durven kijken en de referentie voor de regio zijn.”

De dorpsdebatten gaan door in drie sessies, waarop telkens drie deelkernen – of ‘dorpen’ – uitgenodigd zullen worden. Na een globale inleiding worden de verschillende aandachtspunten op ruimtelijk vlak in groepen per dorp besproken.

De drie avonden zijn de volgende:

-Donderdag 21 oktober om 19.30 uur – CC Palethe, Jeugdlaan 2
verpelt-Centrum, Heesakker, Haspershoven, Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille;

-Dinsdag 9 november om 19.30 uur – Den Drossaerd, Parkstraat 21
Lindel-Hoeven, Holheide en Herent;

-Maandag 15 november om 19.30 uur – zaal Dommelgalm, Jaak Tassetstraat 20
Grote Heide, Damsheide, Boseind en Neerpelt-Centrum;

Inschrijven kan via www.gemeentepelt.be/dorpsdebatten  of telefonisch via het algemene nummer 011 94 94 94 van de gemeente Pelt.