College gemeente Cranendonck gaat verder met twee wethouders

CRANENDONCK – In de raadsvergadering van 2 november aanstaande besluit de gemeenteraad van Cranendonck om geen nieuwe wethouder te benoemen als vervanger voor Frits van der Wiel (foto) die op 12 oktober jongstleden ontslag heeft genomen.  Dit besluit is de uitkomst van gesprekken die de fractievoorzitters met elkaar en met het college hebben gevoerd.

De overige leden van het college  – burgemeester Van Kessel en de wethouders Kuppens en Lemmen – hebben in deze gesprekken aangegeven dat zij bereid, en in staat, zijn om voor de resterende bestuursperiode tot de verkiezingen in maart 2022, de taken van wethouder Van der Wiel over te nemen. 

In het besluit om geen vervanger te benoemen is meegenomen dat een overdracht de nodige tijd en inspanning vergt. Daarnaast worden er op dit moment geen nieuwe onderwerpen meer toegevoegd aan de agenda van het college en de raad.