Corona Safe Ticket nodig op alle evenementen van de gemeente

PELT – De viruscirculatie is de afgelopen weken erg toegenomen, onder meer door het toegenomen aantal contacten en meer activiteiten binnen. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen is in Pelt op 7 dagen tijd toegenomen met 155 %. De situatie in de ziekenhuizen blijft momenteel beheersbaar, maar de druk is de afgelopen week toegenomen.  Sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten zijn op dit ogenblik niet nodig. Maar de epidemiologische toestand noopt wel tot voorzichtigheid en waakzaamheid. Daarom gelden vanaf vrijdag de onderstaande maatregelen. De gemeente Pelt roept iedereen op om extra voorzichtig te zijn en steekt bij de toepassing van maatregelen zelf een extra tandje bij.  

Vanaf vrijdag 29/10 mondmasker verplicht in winkels en publieke binnenruimten

Vanaf vrijdag 29/10 is het opnieuw voor iedereen verplicht om een mondmasker te dragen in publieke binnenruimten. Dat wil zeggen dat er vanaf dan in alle gemeentelijke gebouwen (gemeentehuizen, sportcentrum, gemeentewerf, …) een mondmaskerplicht geldt. De gemeente adviseert om daarmee niet te wachten tot vrijdag, maar om het mondmasker al onmiddellijk weer te dragen.

Vanaf zaterdag 30/10 Corona Safe Ticket (CST) verplicht in CC Palethe en bij gemeentelijke evenementen

Het Corona Safe Ticket is in principe vanaf 1 november verplicht bij evenementen/voorstellingen: 

  • vanaf 200 mensen binnen;
  • vanaf 400 mensen buiten;

en in de horeca. Zonder CST is het dragen van een mondmasker verplicht. Het gemeentebestuur steekt een extra tandje bij. De CST-plicht bij voorstellingen in CC Palethe of bij andere gemeentelijke evenementen gaat al in op zaterdag 30 oktober. Het CST zal ook verplicht zijn voor iedereen vanaf 12 jaar, ook al zijn er minder dan 200 personen aanwezig. Bezoekers moeten bij het binnenkomen steeds hun mondmasker ophouden tot het CST gescand is. Bij de scan zal aan de bezoeker ook gevraagd worden zich te identificeren. Voor wie een ticket heeft maar geen CST kan voorleggen, is geen terugbetaling voorzien. 

Bij de meeste voorstellingen in CC Palethe is de bar trouwens open. Dat betekent dat er Horeca-activiteit is en het CST is dan sowieso verplicht. Voor het horecapersoneel geldt een mondmaskerplicht. De gemeente zal voorts zorgen voor voldoende ventilering en zal daarvoor ook de nodige meters installeren. Bij de bezoekers wordt er tot slot op aangedrongen om ook  de andere veiligheidsmaatregelen in acht te nemen: hou indien mogelijk voldoende afstand en was/ontsmet je handen. 

Bij andere publieke evenementen in Pelt, niet georganiseerd door de gemeente, geldt vanaf 1 november een CST-plicht

  • vanaf 200 mensen binnen;
  • vanaf 400 mensen buiten;

Zonder CST is het dragen van een mondmasker verplicht.

Bij kleinere evenementen, zowel binnen als buiten, kan de organisator op eigen initiatief het CST vragen van deelnemers/aanwezigen. De gemeente geeft aan organisatoren het advies om het CST voor alle evenementen, hoe klein ook, toe te passen.   

Binnenruimten ventileren

De gemeente wijst nogmaals op het belang van het ventileren van gesloten ruimten. Het inademen van verse lucht is cruciaal om de verspreiding van het virus te beperken.

Alles over het Covid Safe Ticket (CST)

Het CST is helemaal hetzelfde als het coronacertificaat. Op volgende sites kan je alle informatie over het verkrijgen en installeren van het Covid Safe Ticket vinden: