Tractorsluis Beverbeekse Heide verdwijnt

HAMONT-ACHEL – In oktober 2020 werden er tijdelijke tractorsluizen aangelegd op de drie grensovergangen van Hamont-Achel. Dit om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen en het sluipverkeer tegen te gaan. Na een extra evaluatieperiode werd er tijdens een inspraakvergadering op 27 september voorgesteld om de proefopstelling bij de Beverbeekse Heide ter hoogte van de Bergbosweg te verwijderen.

Gedurende de evaluatieperiode van de proefopstellingen zijn er op verschillende locaties verkeerstellingen georganiseerd om het verkeer goed in kaart te brengen. Hieruit blijkt dat er een toename is van het aantal voertuigen op de Mulk en de Ruiterstraat. Dit verkeer komt voornamelijk vanuit Cranendonck richting Valkenswaard en andersom.

Tijdens de inspraakvergadering werd aan de aanwezigen een voorstel voorgelegd om de proefopstellingen aan de Beverbeekse Heide te verwijderen. Dit voorstel werd uitvoerig besproken waarna ermee werd ingestemd. Door het verwijderen van deze proefopstelling zal het verkeer komende van Cranendonck richting Valkenswaard en andersom weer langs de Beverbeekse Heide kunnen rijden waardoor de verkeersdruk op de Mulk en de Ruiterstraat opnieuw afneemt.

De proefopstellingen bij de Toomstraat en de Schafterweg blijven momenteel nog liggen. Ze worden in de loop van volgend jaar opnieuw geëvalueerd om na te gaan of deze al dan niet behouden blijven. Bij het nemen van deze beslissing wordt er steeds rekening gehouden met de bemerkingen die het stadsbestuur ontvangt van de burgers.

De tractorsluis aan de Toomstraat blijft nog even liggen.