“Zeg ’t Mares (3)

Nu we eindelijk inzage gekregen hebben wie er nou in de “werkgroep”  zitten wodt  de regulerende motivatie van enige leden hieruit duidelijk…. onder hen bevinden zich Maarheezer’raadsleden in de huidige zitting… de verkiezingen in maart a.s. werpen hun schaduwen vooruit.

Bijv. de dames Gimblett en Beenackers …zij doen hun uiterste best om hun bewezen onvermogen om voor Maarheezer’s kiezers iets te bereiken in de belangrijkste bestuur’s items- te maskeren. Zo’n werkgroep doet het altijd wel goed met een “meeliftend” resultaat dat je er wel weer in komt… de kiezer kort van memorie laat zich wel weer verrassen…

Mevr. Gimblett (van het cda) stemde in 82 % mee met het Buulder college, ook in kwesties die de belangen van Maarheeze benadeelden..  stemde zo wat geheel kritiekloos in met de salami-politieke aangediende , niet geheel  te overziene RES plannen voor Maarheeze,  begrijpelijk-  je moet wat als je cda-wethouder in de RES-lift met wat voor aspiraties dan ook- maarheezer’belangen kunnen ook inwisselbaar zijn toch? Ook is gebleken dat meer invloed van de burger op het bestuur NIET haar ding is, ze stemde tegen voorstellen (o.a. referendum-verordening/AZC referendum ..)  haar algemeen belang begrip lijkt ze ingeperkt te hebben tot  groepsbelangen behartiging in kleine kring…

Mevr. Beenackers stemde zelfs in 86% mee met haar cda collega, haar PvdA afkomst verloochenend  was zij idem tegen de referendum-verordening en het burgerparticipatief burgerberaad. Wel was ze zeer voor uitbreidingsplannen vrije sector in het milieu-overbelaste Maarheeze maar absoluut TEGEN  sociale woningbouw… (het kan verkeren…)  De jonge Maarheezer’starters op de woningmarkt zijn bij haar aan het verkeerde adres… Daarnaast blijkt zij voorstander te zijn van (hoeveel en waar?) windmolens in Maarheeze te zijn en is zij TEGEN beperkingen aan de toekomst van het AZC hier in de buurt… Ook moet volgens haar de WOZ waarde worden opgehoogd als een milieu-bewuste burger zonnepanelen op z’n dak installeert…de Smeltkroes problemen/de bezuinigingen hier op de bibliotheek/de forse budgetoverschrijdingen van de “Borgh”bouw in Budel… waar was zij?

Beide dames enthousiasmeren de werkgroep in “Zeg ’t Mares”… je moet wat aan de vooravond van de verkiezingen…

Aan een ander raadslid – dhr. Boonen- hebben we reeds eerder aandacht besteed, stemde 85% met B & W mee…  Zijn ingezonden brief in HAC van 15 oktober j.l.  onder “bijzondere besluiten” geeft weer dat ook hij zich zorgen gaat maken over herverkiezing.. waarom NU pas deze geschriften…waarom zagen we van hem geen gemotiveerde discussies in de raad de voorbije jaren? Het heeft geen zin om als “fatsoen’s ridder”  je acheraf te presenteren als je zowat continue voorbij bent gegaan aan je taak om op te komen voor de werkelijke belangen van je kiezers.

Met Andre Oud en Frans Strik snapt iedere kiezer inmiddels wel waar de “hazen hoesten” in de raadszaal in Budel,  veelal is t Cranendonckse algemeen belang gewoon een vrije vertaling voor bijzonder (eigen?!) belang…. en de huidige Maarheezer’raadsleden zaten op het moment supreme met de handen in het haar.. het is aan de kiezer… niet afgeleid door twijfelachtige ellenlange enquete-formulieren … hier weg mee te weten en te voorkomen dat Maarheeze de volgende zittingsperiode op dezelfde klamme stoel zit in de raad.

In het landelijke bestuurs-jargon  doet het begrip: TEGENMACHT momenteel opgeld… welke jonge ONAFHANKELIJKE  ( niet gebonden of direct/indirect voortkomend uit de huidige Cranendoncker politiek)  burger(s) hebben het lef om met een Maarheezer algemeen burgerbelang-lijst te entameren die de kiezer gaat motiveren om in maart a.s. naar de stembus te gaan en een werkelijke democratische bijdrage te leveren aan  de besluitvorming op bestuurlijk niveau? MAARHEEZER BELANG vergt dit om te voorkomen dat de bestuurlijke besluitvorming alleen ten faveure van de grote kern blijft uitpakken…

4 Verloren jaren voor Maarheeze voorbij, vergen het vertrek van de huidige Maarheezer’inbreng in de raad en de entamering van slechts 1 lijst MAARHEEZER BELANG met daarop verkiesbare jonge volksvertegenwoordigers die door algemene /massale opkomst bij de raadsverkiezingen in maart a.s gelegitimeerd aan een werkelijke geloofwaardige vertegenwoordiging beginnen…

Maarheeze wacht op U!

H.F.B. Hoeks