Gemeentelijke begroting Cranendonck 2022

Vorige week heeft de gemeenteraad van Cranendonck de begroting behandeld voor 2022. Deze ziet er goed uit omdat we vanuit het gemeentelijke uitkeringsfonds een aanzienlijk bedrag krijgen. Hierdoor hebben we middelen om een aantal zaken op te pakken.

ELAN heeft met de onderstaande moties en amendement haar invloed uitgeoefend op de begroting. 

Onze amendementen die zagen op het 1) tegengaan van het onnodig verhogen van de OZB en 2) het schrappen van de gereserveerde €75.000,- voor extra inzet voor de communicatieafdeling ten behoeve van het AZC, hebben het helaas niet gehaald.

  1. Motie fietsbrug Zuid-Willemsvaart: ELAN heeft deze motie ingediend en roept het college hiermee op actief aan de slag te gaan met het realiseren van deze brug, ter verbetering van het toerisme voor Cranendonck en met name in Budel-Dorplein. Deze motie is aangenomen.
  2. Motie afvalstoffenheffing: De motie is aangenomen en daarmee roepen we het College op om de afvalkosten voor onze burgers voor het jaar 2022 niet te verhogen.
  1. Motie opkoopbescherming: ELAN heeft gevraagd om te onderzoeken of de opkoopbescherming in Cranendonck toegepast kan worden. Met de opkoopbescherming wordt voorkomen dat woningen kunnen worden gekocht door kopers die de woning niet zelf gaan bewonen. Dit zal meer mogelijkheden bieden voor starters, ouderen en middeninkomens in Cranendonck op een eigen koopwoning. De motie is aangenomen.
  2. Amendement middelen recreatieve fietspaden: ELAN heeft met dit amendement het college de opdracht gegeven om de te smalle recreatieve fietspaden in Cranendonck te verbreden ter versterking van de recreatie en het toerisme. Dit amendement is aangenomen.

Omdat deze zaken nu opgepakt worden heeft ELAN ingestemd met de begroting voor volgend jaar.

Fractie ELAN.