Impulsfeest Volkstuin “D’n Goeien Oard”

PELT – De tuinen in de Nachtegaalstraat kunnen in het tiende jaar van hun bestaan terugblikken op mooie realisaties. Na de moeilijke coronajaren en lange tijd zonder bijeenkomsten hebben de tuiniers een frisse opstart gemaakt met een impulsfeest in zaal De Kentings. Van de 27 tuinen zijn er nog 3 tuinen ter beschikking voor nieuwe tuiniers. Er wordt gestreefd naar zo goed mogelijk ecologisch tuinieren. Ieder tuintje is ±1 are groot.  Er is tevens een intentie om kleinere tuintjes aan te bieden op maat of behoefte van de nieuwe tuiniers. Tevens kunnen personen met “groene vingers” en met een goesting in openlucht activiteit er hun gading vinden. Neem desgevallend contact op met Paul Verheyen, tel. 011 640222.