Overleg Dorpsraad Zurrik gaat NIET door 

SOERENDONK – Vanwege de nieuwe corona-maatregelen die nu van kracht zijn heeft Dorpsraad Zurrik besloten om het geplande maandelijks overleg niet door te laten gaan. Daarmee gaat ook het overleg op woensdag 24 november niet door. Het dringende advies om de contactmomenten te verminderen heeft de organisatie doen besluiten om hier gehoor aan te willen geven.  Op die manier wil men samen het aantal besmettingen in Nederland tot stand en omlaag brengen en daarmee de zorg niet verder belasten. Dorpsraad Zurrik hoopt dat iedereen elkaar over ruim 1 maand weer “live” en op een veilige manier kan ontmoeten.