Einde voor tariefzak lijkt in zicht

CRANENDONCK – Al na een jaar lijkt het einde voor de tariefzak voor restafval in de gemeente Cranendonck in zicht. Het collegevoorstel om met de zak te stoppen kon dinsdag tijdens de commissievergadering rekenen op veel steun van de Cranendonckse fracties.

Door Roy de Leijer

Vorig jaar oktober startte de gemeente Cranendonck met een pilot waarin gebruik wordt gemaakt van een tariefzak voor restafval. Dit met als doel het reduceren van restafval en het verbeteren van afvalscheiding aan de bron. Na een evaluatie en enquête onder inwoners stelt de gemeente voor om te stoppen met de tariefzak. Uit de evaluatie blijkt onder meer dat de ‘grijze’ afvalzak verschillende nadelen heeft. Zo is de zak minder geschikt voor bepaalde soorten restafval, zoals glas en aardewerk. 

“De allerbelangrijkste conclusie die we op basis van de evaluatie kunnen trekken is dat het overgrote deel van de inwoners de grijze afvalbak wil behouden”, vertelt wethouder Marcel Lemmen.

Hij spreekt van een succesvolle proef. Gedurende de pilotperiode is het restafval dat aan huis is ingezameld afgenomen met 40 procent. Ook is er een stijging waar te nemen in de herbruikbare deelstromen. 

De tariefzak heeft gezorgd voor een betere bewustwording als het gaat om het scheiden van afval. Uit de evaluatie van de pilot blijkt ook dat de verhoging van de ledigingsprijs en de frequentieverlaging van het ledigen van de grijze container heeft bijgedragen aan minder restafval. Voorheen werd de grijze kliko één keer in de 4 weken geledigd en tijdens de proefperiode één keer in de 8 weken. Voor het nieuwe scenario voor volgend jaar stelt het college dan ook voor om hieraan vast te houden.

Dat er nu minder vervuilers zijn, heeft gevolgen voor de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Het college stelt daarom voor om bij de doorbelasting naar de inwoners van Cranendonck volgend jaar een groter gedeelte van de kosten te verhalen via het vastrecht. Het vaste bedrag, wat ieder huishouden moet betalen, loopt daardoor op van 179 euro in 2021 naar 200 euro in 2022.

Door daarnaast de variabele tarieven te verhogen, stijgen de inkomsten en wordt de stijging in het vastrecht beperkt. Dat betekent dat de tarieven voor lediging van GFT-container (groente, fruit en tuinafval) stijgen met 1 euro. De tarieven voor het ledigen van het restafval blijven gelijk in het door het college voorgestelde scenario.

Door (voorlopig eenmalig) een bedrag van bijna 112.000 euro vrij te maken uit de algemene middelen wordt de stijging van het vastrecht en de variabele tarieven gedempt. Daardoor blijft de gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden gelijk met 274 euro. Wel gaan mensen meer betalen voor een bezoek aan de milieustraat. Daarbij kunnen de extra kosten, afhankelijk van de categorie, oplopen tot bijna 5 euro per kuub.  

Op enkele details na lijken de plannen de goedkeuring van de Cranendonckse fracties te kunnen wegdragen, zo bleek dinsdag tijdens de commissievergadering. Onder meer de VVD, ELAN en Cranendonck Actief zijn blij met het einde van de tariefzak. Wel wordt er nog gedacht aan een overgangsperiode.

Ook wil Jordy Drieman (VVD) meer inzicht in de cijfers achter de afvalstromen. “Wij willen weten waar het afval naar toe gaat en hoe we dit beter in kaart kunnen brengen.”

Onder meer de ledigingsfrequentie van de grijze container lijkt nog een punt van discussie te worden voor de raadsvergadering. Patrick Beerten (ELAN): “Wij zijn voorstander van één keer in de 6 weken. De kosten zijn dan iets hoger, maar we bieden dan ook meer service.”

Op dinsdag 14 december neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de afvalstoffenheffing en de pilot.