Bestemmingsplan Nieuwstraat 39–41

Gemeente Cranendonck, burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren, met deze ingezonden brief willen wij ons standpunt (zienswijze, bezwaar) nogmaals aan U toekomen. Dit in verband met Nieuwstraat 39–41 het wijzigen van het bestemmingsplan voor deze voor Budel geen enkele meerwaarde hebbende bouwplannen. Een bestemmingsplan is ons inziens alleen voor verandering als er een bouwplan is die voor alle inwoners van dat gebied iets opbrengt wat hun woongenot ten goede komt. Wat in dit project zeker niet het geval is. Eerder een bron van ergernis en ingehouden woede om het negeren van deze inwoners. Wat ons (de bewoners van de Anna van Saksenstraat betreft) levert dit project alleen maar nadeel op. Dit alles was en is door ons beschreven in onze zienswijze/bezwaar die aan U aangeleverd is en die door U totaal genegeerd is. Zelfs niet bekend gemaakt op de agenda van de raadsvergadering van 23-11-2021. Dit bezwaar is op verzoek van een CDA-raadslid gemaild aan dit betreffende raadslid en aan de griffier van de gemeente Cranendonck. Deze zou de commissieleden ter hand worden gesteld, wat voor ons niet duidelijk zichtbaar was of dit ook geschied is. Ook in de raadsvergadering is er met geen woord over gesproken. Een kleine bloemlezing van deze zienswijze/bezwaar, de inwoners van Nederland (waar onder Cranendonck valt) wordt gevraagd om zoveel mogelijk minder stenen in hun tuin te gebruiken. Dus wat doet onze gemeente? Wij bouwen een tuin vol met groen en dieren (eekhoorns, boommarters ) en vogels, vleermuizen en de nodige insecten vol met stenen. Is het goede voorbeeld, voor de inwoners. Ook een ecologisch rapport (wettelijk) lijkt ons een noodzakelijk iets. Zieke bomen mogen de initiatiefnemers verwijderen. In onze zienswijze/bezwaar voeren wij aan dat dit door een onafhankelijke boomdeskundige bepaald moet worden. En niet door deze mensen, want dan is het einde zoek. De hoogte van de woningen (minimaal 5,5 meter hoog) een prettig uitzicht voor de bewoners grenzend aan dit project. De verwachte logistieke problemen voor de bewoners van de Anna van Saksenstraat en ook de omliggende straten worden niet ontzien door dit project. De zogenaamde calamiteiten achteruitgang wordt gebruikt voor diensten ziekenwagen, politie, brandweer, verhuiswagens, tuinonderhoud etcetera. Lijkt ons toch verstandig om in de Dikke van Dale de betekenis van calamiteiten en diensten op te zoeken. En dan pas deze woorden te gebruiken. Hoe verder met bijvoorbeeld het hemelwater en afvalwater? Ons riool is nu al overbelast. Te zien bij een regenbui, langs de putdeksels fonteintjes, geluidsoverlast airco’s en verwarming. Alles bij elkaar is dit een project dat voor maar twee mensen interessant is… de initiatiefnemer en zijn architect want dit is geen project omdat het de ouderen goed doet maar de portemonee van deze mensen. Als het niet om geld zou gaan maar om de ouderen zouden ze rekening houden met de oudere bewoners, schoolgaande en spelende kinderen, rollators, scootmobielen met oudere mensen in een straat zonder trottoir. Maar helaas, onze bestuurders komen niet verder dan wat bla bla over het groen, het meevallende verkeer, en al het blik (auto’s) voor deze mooie villa (ook dit is ieders zijn eigen smaak). En dit raadslid (PRO 6) heeft niet in de gaten, als het niet is voor deze villa, dan is het in de buurt van waar andere mensen hun auto voor hun eigen deur parkeren. Of ten laste van de bewoners. Heel Nederland bestaat uit blik meneer raadslid PRO 6. Laten we hopen dat ons bestuur (overheid) nog eens de hele niet-sfeerverhogende projecten van deze initiatiefnemer en zijn architect nog een tegen het licht houden en dan hopelijk het licht zien in plaats van het laten vollopen deze beurzen ten koste van ons woongenot. 

Deze ingezonden brief komt van verontruste buurtbewoners Anna van Saksenstraat. 

Diny Klaassen, Lyon van der Heiden en Harrie Kielenstijn.