Een mega AZC in Cranendonck. Wat gaat er gebeuren?

In oktober informeerde ik jullie via het HAC-weekblad over de voorgenomen plannen voor wat betreft het mega AZC in ons Cranendonck. Er werd door het ‘vierspan’ -Rijksoverheid, Provincie, Gemeente en COA- aan de noodrem getrokken. Een stop op de voorgenomen plannen tot een bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op het terrein van de voormalige Nassau Dietzkazerne in Budel. Het is tijd voor rust: zo liet het vierspan weten aan iedereen die het maar horen wilde. Een doordachte tactische zet vanuit hun oogpunt. De overlast- en criminaliteit veroorzaakt door onze AZC-gasten liepen- en lopen nog steeds de spuigaten uit. Veelal veroorzaakt door zogenaamde veiligelanders.

Is er veel veranderd sinds oktober. Wat vinden jullie? Wat te beluisteren valt  -lang niet alles wordt publiekelijk bekend gemaakt-  zijn de problemen nagenoeg hetzelfde of zelfs toegenomen. Als ons nationaal nieuwsmedium de NPO met een uitgezonden nieuwsitem aandacht besteed aan de overlast en criminaliteit veroorzaakt vanuit het AZC in Budel zegt dit voldoende. Overigens is het binnen de poort van het AZC ook lang niet veilig voor de asielzoekers, medewerkers- en vrijwilligers. De politie wordt bij regelmaat met spoed opgeroepen om op het AZC ‘vrede’ te komen stichten. Ook ambulancepersoneel van de GGD -en het traumateam met hun helikopter -weten de weg naar het Budelse AZC inmiddels blindelings te vinden. 

De winkeliers, waaronder vooral de bedrijfsleiders van de supermarkten, juichen niet van blijdschap. Overlast en diefstallen behoren niet tot de verleden tijd. Dit kan ook niet met zo’n 1500 mensen, nog steeds veelal jonge mannen, die in Nederland worden losgelaten op de omgeving van het AZC. Uiteraard de goede daargelaten. 

Wat gaat er gebeuren in 2022? Dit is vooralsnog een raadsel waarbij wel duidelijk is dat het ‘vierspan’ broedt op nieuwe AZC ontwikkelingen. Dat er een charmeoffensief 2.0 (na 16 maart 2022) wordt ingezet vanaf het Huis van het Volk aan het Capucijnerplein is te verwachten. Het COA en ons (huidig) dagelijks gemeentebestuur laten niet zonder slag of stoot de poort sluiten. Gaan we in 2022 toch weer richting een heel groot AZC of wordt het een AZC dat te overzien is met zo’n 300 tot maximaal 500 opvangplekken. Overigens ook nog fors te noemen gelet op een plattelandsgemeente als Cranendonck. Kijk maar naar vergelijkbare gemeenten die vaak dit aantal niet eens toestaan vanwege hun bezwaar: te veel opvangplekken  voor een te kleine gemeente die we zijn.  Het zal dus nog een heel verhaal worden wat de AZC toekomst ons brengt. 

We staan op 16 maart van het nieuwe jaar voor een heel belangrijk onderwerp. De Gemeenteraadsverkiezingen. Volksvertegenwoordigers kunnen weer gekozen worden. De gemeenteraad blijft uiterst belangrijk bij besluiten die genomen moeten worden. Zeker ook met betrekking tot het AZC. Waar gaan we heen met ons Cranendonck? Blijven we een aantrekkelijke Brabantse plattelandsgemeente waar het goed wonen, werken, studeren en recreëren is? 

Het belangrijkste is dat je gaat stemmen. Maak gebruik van dit recht. Denk na wie je stem verdient. Politieke partijen beloven veel voor de verkiezingen. Dit maakt de keuze niet altijd eenvoudig. Breng je stem in ieder geval uit op een partij waarvan je mag aannemen dat deze ook na de verkiezingen hun beloften gaan waarmaken. Geen holle kreten, maar doen wat de Cranendonckse kiezers willen. Daar gaat het om. Het weer winnen van vertrouwen in de politiek. 

Fijne komende feestdagen. Tot na de verkiezingen. Tot na 16 maart 2022.  

Frans Strik

Inwoner van Cranendonck.