Flexwonen moeten overspannen woningmarkt lucht geven

CRANENDONCK – Met het mogelijk maken van snel beschikbare, tijdelijke woonruimte wil het Cranendonckse college inspelen op de krapte op de lokale woningmarkt. Dit zogeheten flexwonen moet onder meer uitkomst bieden voor studenten, expats, mantelzorgers en andere spoedzoekers.

Door Roy de Leijer

De opgave, de mogelijkheden en de kansen die het huisvesten van spoedzoekers en tijdelijke bewoners met zich meebrengen, werd vorig week besproken door de Cranendonckse raadscommissie. Dit gebeurde naar aanleiding van de notitie ‘Flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten’.

De vraag naar Cranendonckse flexwoningen wordt op bijna 100 geschat. De woonvorm zou vooral bij studenten uitkomst bieden. Zij zijn in beeld voor ruim de helft van de flexwoningen (53). Daarnaast wordt er voor vijftien status- en vergunninghouders gedacht aan dit type woonruimte. Voor mensen die net zijn gescheiden, schat de gemeente het aantal flexwoningen op dertien. 

Het college ziet verschillende mogelijkheden om flexwonen te realiseren. Met de woningcorporatie woCom is de gemeente in gesprek over een pilot flexwonen.

Verder worden er mogelijkheden gezien voor flexwonen in De Cantine in Budel-Dorplein (en vergelijkbare locaties). In De Cantine wonen nu arbeidsmigranten.

Ook het splitsen van woningen in twee of meer reguliere woningen biedt de Cranendonckse woningmarkt meer lucht. Verder kan bestaand vastgoed in kleinere delen worden verhuurd. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan studio’s, etages en kamers. De gemeente wil het aanbod van kleine wooneenheden stimuleren, maar er ook kritisch mee omgaan. 

Terughoudend is het college ook bij het plaatsen van zogeheten tiny houses op leegstaande percelen. Dit omdat de praktijk laat zien dat deze projecten financieel moeilijk rond te krijgen zijn. 

In de commissievergadering klonken vorige week bij de meeste fracties overwegend positieve geluiden over de plannen voor flexwonen. Het CDA is blij dat acute woonproblemen straks beter kunnen worden aangepakt. Marie Beenackers (PRO6) hamerde erop dat ook arbeidsmigranten een goede woonplek verdienen. Ze hoopt verder dat met flexwonen een verdere uittocht van studenten kan worden voorkomen: “Hiermee kunnen we een krimp en verdere vergrijzing van de gemeenten tegengaan.” Karel Boonen (Cranendonck Actief) was een stuk sceptischer. Hij kijkt uit naar concrete plannen. Boonen: “Tegen deze notitie kunnen we niet tegen zijn, maar ik ben vooral benieuwd naar wat het opbrengt.”

Dinsdag bespreekt de Cranendonckse gemeenteraad het onderwerp flexwonen opnieuw.

Foto Jack Roosen