Nieuwe waterberging voorkomt natte voeten én verdroging

MAARHEEZE – Het aanleggen van de nieuwe waterberging bij De Smeltkroes in Maarheeze trok onlangs het nodige bekijks. De betonnen constructie moet onder andere verdroging tegengaan, maar ook natte voeten voorkomen.

Door Roy de Leijer

Voor de waterberging is naast het parkeerterrein van De Smeltkroes in Maarheeze een enorm gat gegraven. Hierin is een enorm betonnen gevaarte geplaatst. De constructie moet er onder meer voor zorgen dat het hemelwater niet meer in grote hoeveelheden via het riool wegvloeit, maar in de omgeving wordt opgevangen en vastgehouden. Het is een van de maatregelen die worden genomen om van Cranendonck een klimaatbestendige gemeente te maken.

Daarnaast gaat er ook een preventieve werking uit van de waterberging. Ze moet natte voeten bij fikse regenbuien voorkomen. Wethouder Frans Kuppens legt uit: “De waterberging is vergelijkbaar met een kelder die lek is. Het is als het ware een groot vat in de grond, waarin het water kan infiltreren. 

Daardoor vermindert de overlast voor het riool en wordt verdroging van de omgeving tegengegaan. Ook nemen we hiermee onze verantwoordelijkheid voor de gemeenten die achter ons liggen, zoals de gemeente Eindhoven.”

Ook op ander plekken neemt de gemeente Cranendonck maatregelen in het kader van klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Boudriepark in Budel. Ook daar is aandacht voor een betere afvoer van het hemelwater. Dat komt nu nog voor een groot deel in het riool terecht.

Twee jaar geleden hebber er in dit kader al werkzaamheden plaatsgevonden bij de bij het park gelegen basisschool De Schatkist. Daar hebben de stoeptegels van de speelplaats plaatsgemaakt voor groene speelplekken. Ook is er een wadi aangelegd voor de opslag van overtollig hemelwater.

Het project krijgt een vervolg met het ontharden en afkoppelen van het riool bij het nabijgelegen basketbalveld. Dat is nu nog een grote geasfalteerde vlakte midden in het Boudriepark. 

Ook wordt er gekeken naar het afkoppelen van de omliggende straten. Het hemelwater wordt zo naar het park gebracht om hier te infiltreren en de vijver te voeden met water.

Inwoners en bedrijven kunnen ook zelf aan de slag. Vanaf 1 januari volgend jaar stelt de gemeente subsidie beschikbaar om tuinen en daken te vergroenen en zo beter klimaatbestendig te maken.