Verhoging vuilcontainer

Een hoogst merkwaardig einde van de tariefzak. Echter het vastrecht gaat voor iedere burger of huishouden met 10,5% omhoog. Ook het tarief voor het ledigen van de groencontainer gaat met 36% omhoog in 2022 volgens de gekozen beleidsmakers van de Gemeente Cranendonck. Het aangekondigde onderzoek naar de afvalstromen van burgers en huishoudens belooft niet veel goeds, dat zal dan weer een reden zijn om de tarieven 2023 te verhogen? Het gemiddelde levensonderhoud in Nederland stijgt in 2021 met ca 6%. U ziet dat onze beleidsmakers zeker niet achter blijven?

Ingestuurd door Peter Peters