Reactie ingezonden brief d.d. 10 dec. 2021

Beste bezorgde moeder van een zoon met een verstandelijke beperking,

Wij begrijpen uw onmacht bij het verdriet dat u ziet in de ogen van uw zoon. Ook hebben we begrip voor diegenen die zich al dan niet willen laten vaccineren. Wel vinden we het jammer dat u uw zorgen en vragen heeft geuit via de media en niet eerst contact met ons heeft gezocht. Hoewel wij naar aanleiding van uw brief direct contact met u hebben gezocht, voelen wij ons genoodzaakt daarnaast via dezelfde media te reageren.

Allereerst is het goed om te horen dat uw zoon zoveel plezier beleeft aan de activiteiten die al meer dan 40 jaar worden georganiseerd door Stichting de Klimroos door onze vrijwilligers die zich vol overgave inzetten om al onze leden onvergetelijke momenten en belevenissen te bezorgen. Wij hebben veel ervaring in het organiseren en begeleiden van zwemmen op zaterdag voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, het iedere donderdagavond organiseren van een hobby/knutsel avond en het verwezenlijken van vele themadagen zoals Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaar en de jaarlijkse vakantieweek Fabiola.

Echter, wij zijn geen viroloog, arts of medisch wetenschapper en kunnen niet beoordelen welke risico’s men loopt door het coronavirus. Wel weten we dat de meeste van onze leden/deelnemers niet kunnen begrijpen waarom ze o.a. niet mogen knuffelen als ze op de club zijn, in hun arm moeten hoesten/niezen en continu 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Velen van onze leden hebben daarnaast onderliggende gezondheidsproblemen en ook het merendeel van onze vrijwilligers behoort vanwege hun leeftijd tot de groep met een verhoogd risico.

Nogmaals, u bent vrij om uw zoon al of niet te laten vaccineren of testen, maar wij hebben de plicht om het risico op besmetting van onze deelnemers en vrijwilligers en de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. Hun gezondheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Aangezien we niet deskundig genoeg zijn om zelf te bepalen welke maatregelen nodig zijn, volgen wij de maatregelen en adviezen van de overheid op. Dit betekent dat zwemmen enkel kan voor leden en vrijwilligers met een geldige QR-code en dat de donderdagavondactiviteit voorlopig niet meer kan en helaas is gestopt.

Vanzelfsprekend hopen we allemaal dat deze pandemie snel is bedwongen, zodat we weer alle activiteiten mogen organiseren en we iedereen weer bij de Klimroos kunnen verwelkomen.

Het bestuur van De Klimroos (www.klimroosbudel.nl)