Nieuw ELAN bij politieke partij ELAN Cranendonck

CRANENDONCK – Tijdens de algemene ledenvergadering van de politieke partij ELAN hebben de leden unaniem besloten om Carry van Rooy te benoemen als lijsttrekker van ELAN  voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Carry heeft jarenlange ervaring als raadslid en heeft de laatste raadsperiode als fractievoorzitter de fractie ELAN met veel waardering voorgezeten

Tegelijk met de benoeming van Carry heeft ELAN  haar partij een nieuw gezicht gegeven. Dit uit zich o.a. door een nieuw partijlogo met een moderne uitstraling waarin symbolisch is weergegeven waar ELAN voor staat, n.l. de leefbaarheid van de inwoners  in ALLE  6 kernen van de gemeente Cranendonck. Ook de realisering van de vernieuwde website draagt bij aan een nóg betere communicatie van ELAN  met haar achterban en de inwoners van Cranendonck. De leden van de politieke partij ELAN leden hebben zich in deze vergadering ook uitgesproken om voor de komende raadsverkiezingen te streven naar een kandidatenlijst met een aantal nieuwe gezichten. Wel met de voorwaarde dat politieke ervaring niet verloren mag gaan.  Ook dient de leeftijdsopbouw van de kandidatenlijst een afspiegeling te zijn van de inwoners van Cranendonck.

ELAN is blij verrast met een aantal nieuwe gemotiveerde, ambitieuze, goed opgeleide jonge kandidaten met verfrissende nieuwe inzichten. Zij willen zich graag inzetten voor het welzijn van de inwoners van Cranendonck. Samen met bestaande kandidaten vormen zij een evenwichtige vertegenwoordiging van alle kernen binnen de gemeente Cranendonck. Op zeer korte termijn zal deze kandidatenlijst met de volgorde publiek worden gemaakt.  Intern wordt er bij de leden van ELAN door de revitalisering van hun partij gesproken over ELAN 2.0 De komende raadsperiode wil een vernieuwd en verrassend ELAN zich graag opnieuw inzetten voor het welzijn van ALLE medebewoners van de gemeente Cranendonck met speciale aandacht voor de kleine kernen.

elan-cranendonck