(Digi)Taalmaatjes gezocht in Cranendonck!

Cordaad Welzijn ondersteunt in Cranendonck anderstaligen bij het beter leren van de Nederlandse taal en ook Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen daarvoor bij Cordaad terecht. Cordaad Welzijn doet dit vanuit het Digitaalhuis Cranendonck. 

We zijn  op zoek naar mensen die als vrijwilliger mensen willen helpen die niet volledig de Nederlandse taal beheersen. Als taalmaatje ondersteun je één-op-één iemand, bij hem of haar thuis of bijvoorbeeld in de bibliotheek. Maximaal 1x in de week voor ongeveer 2 uur.

Nieuwkomers in ons land moeten, meestal, inburgeren. Dat betekent dat ze een cursus of zelfstudie moeten volgen om de taal en de gebruiken in Nederland te leren. Naast deze scholing is het nodig om ook in de praktijk Nederlands te oefenen. Hier kun je als taalmaatje aan bijdragen. Door samen over bepaalde onderwerpen te praten, samen naar bijvoorbeeld de winkel, dokter of bibliotheek te gaan en samen te oefenen voor het inburgeringsexamen. 

Naast nieuwkomers zijn er Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Ook zij kunnen gebruik maken van een taalmaatje.

Je kunt denken aan hoog opgeleide vrouwen uit alle delen van de wereld, die maar wat graag beter Nederlands leren spreken. Of denk aan ouderen die individueel ondersteuning nodig hebben bij het leren omgaan met hun tablet of laptop. Of anderstalige kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen en daardoor met andere vakken op school ook moeite hebben. Er is van alles mogelijk.

We vragen van vrijwilligers affiniteit met mensen die hulp nodig hebben bij de taal. We bieden ondersteuning middels vrijwilligersbijeenkomsten en er is allerlei materiaal beschikbaar. Als vrijwilliger ben je verzekerd, je kunt je eigen tijd indelen en we zorgen voor waardering voor je inzet. 

Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan of behoefte aan een taalmaatje? Neem dan contact op met Carrie van Hoef, Cordaad Welzijn via 06-10208470 of carrievanhoef@cordaadwelzijn.nl.