Sunvest kan verder met plannen voor zonnepark Aardbrandsven

BUDEL – Sunvest kan verder met de plannen voor het realiseren van een groot zonnepark in Budel. Een ruime meerderheid van de Cranendonckse gemeenteraad gaf de projectontwikkelaar hiervoor vorige week het groene licht door in te stemmen met het afgeven van een Verklaring van Geen Bedenkingen.

Door Roy de Leijer

Zonnepark Aardbrandsven moet verrijzen in het gebied tussen de Ruilverkavelingsweg en Randweg-Oost en in Budel. Het zonnepark is 76 hectare groot, waarvan op bijna tweederde deel zonnepanelen worden geplaatst. De plannen voor het zonnepark sluiten aan bij de afspraken die er in Regionale Energiestrategie (RES) zijn gemaakt over de transformatie naar een duurzame energieproductie.

De vraag of landbouwgrond mag worden ingezet voor het realiseren van het zonnepark zorgde bij veel fracties voor de nodige hoofdbrekens. Eerder tijdens de commissievergadering sprak een ZLTO-woordvoerder hierover zijn zorgen uit. De landbouworganisatie vreest dat er jarenlang geen gebruik kan worden gemaakt van goede agrarische grond.

Bij het CDA werd er verdeeld gestemd. Waar Pierre van Cranenbroek tegenstemde, gingen zijn fractiegenoten akkoord met het raadsvoorstel. “Het is en blijft een moeilijke afweging. De inzet van landbouwgrond stelde ons voor een dilemma”, aldus partijgenoot Hans Teklenburg. Ook de VVD, ELAN en Pro6 stemden voor het afgeven van een Verklaring van Geen Bedenkingen. Beerten: “Wij kiezen liever voor een aantal grote zonneparken, die kunnen we goed in ons landschap neerleggen en ruimtelijk inpassen. We zijn juist tegen een grote versnippering.”

Karel Boonen (Cranendonck Actief) stemde tegen. Hij vindt de plannen juist te grootschalig. Boonen: “Er zijn allerlei andere plekken te vinden die geen aanslag doen op de schaarse ruimte die we hebben.”