Update Covid-besmettingen ELZ Noord-Limburg

REGIO – In de afgelopen week daalden de Covid-besmettingen in de Eerstelijnszone Noord-Limburg  verder met ±40%. Het besmettingsniveau (613/100000 inwoners per week) en de positiviteitsratio van de testen (±20%) blijven echter zeer hoog. Relatief gezien (en in absolute aantallen) worden gelukkig steeds minder besmettingen vastgesteld bij ouderen, wijzend op het gunstig effect van de boostervaccinatie. Strikte toepassing van alle maatregelen blijft aangewezen. De nieuwe Omikron variant vervangt – ook in België – binnen enkele weken de Delta variant: door een grotere besmettelijkheid en waarschijnlijk door te ontsnappen aan de bestaande immuniteit! Onduidelijk is nog of deze variant meer of minder kans op ernstige symptomen geeft. Een versnelde boostervaccinatiecampagne moet de weerstand van de bevolking vergroten tegen deze nieuwe variant. Ook in de ELZ Noord-Limburg wordt de vaccinatiecampagne versneld. Verwacht mag worden dat de majeure impact op de zorg – en op de ganse maatschappij – helaas tot ver na nieuwjaar zal voortduren. Versoepeling van de maatregelen is op dit moment – gezien de onduidelijke impact van de Omikron variant – niet opportuun.