Centrum voor Leerstoornissen mag 30 kaarsjes uitblazen!

PELT – In 1991 werd de v.z.w. Centrum voor Leerstoornissen in Neerpelt boven het doopvont gehouden, met de zegen van de toenmalige ereburgemeester-senator Lambert Kelchtermans en bisschop Paul Schruers.  De huisvesting bestond uit een bescheiden appartement, het team was een 4-koppige bemanning. Aan jeugdige motivatie was toen zeker geen gebrek! Alle wetenschap en wijsheid, zorg en dienstbaarheid werden ingezet voor kinderen met hardnekkige schoolse moeilijkheden. 

De stoornissen, ook aangeduid als dyslexie, dysorthografie en dyscalculie, kregen een professionele en deskundige aanpak. Binnen het Centrum ontwikkelde men een unieke therapie, waarbij de ouders de rol van co-therapeut kregen.  Verder werd de moderne leerpsychologie gebruikt, waardoor de hardnekkige leerstoornissen op zijn best verbeterden. Dertig jaar groeide de ongelofelijke rijkdom, een investering in “human capital”, in de ontwikkeling en de toekomst van onze kinderen, en dat had resultaat! 

Ook op wetenschappelijk vlak bleef het Centrum steeds actief. Meer dan honderd afstudeerprojecten werden in dit thema begeleid, graduaatsopleidingen en postgraduaatopleidingen werden gegeven, lezingen in Vlaanderen, en verder ook talrijke publicaties. 

Vandaag is het centrum voor leerstoornissen weer terug in het mooie dienstengebouw van de gemeente, aan het Sooi Willemsplein 1, 2de etage. In een overzicht:

  • er zijn 7 actieve therapeuten en een secretariaat, 
  • onze bereikbaarheid is 7 op 7,
  • alles verloopt in overeenstemming met de richtlijnen van de ziekteverzekering,
  • de ouder(s) zijn steeds betrokken bij zowel onderzoek als therapie,
  • en onze wetenschap blijft up to date!

Het is en blijft een unieke setting! Het enthousiasme laat niet af,  bovendien werken er nog steeds een aantal ‘founders’ binnen de setting. Dankzij een zorgzaam beleid en daadwerkelijke steun van plaatselijke serviceclubs, sponsors, en gemeentebestuur, blijft dit centrum een bijzonder initiatief uitbouwen in onze Noord-Limburgse contreien.

Corona heeft met zijn vloed een bres geslagen in het schoolse verloop. Niemand kan de toekomst lezen, maar leerstoornissen blijven wel bestaan. Het tumultueuze verloop van vandaag is voor leergestoorde kinderen niet zo best. Onze reactie op de toenemende vraag is tweezijdig.

Om hulp voldoende snel te kunnen verstrekken werd ons team alvast uitgebreid. Er zijn meer handen aan boord, we kunnen beter roeien. Daarnaast werd de onderliggende dynamiek  geüpdatet door het bestuur te verjongen, maar ook door de wijsheid te behouden met oudere krachten. Op deze manier geloven we in voldoende kracht om onze kinderen en jeugd te ondersteunen. 30 jaar, met hart en ziel!

Foto Ludo Cuyvers