Motie om inwoners voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten unaniem aangenomen

CRANENDONCK – Een motie om inwoners van Cranendonck vooruitlopend op nieuwe landelijke wetgeving voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten is vorige week unaniem aangenomen door de Cranendonckse gemeenteraad.

Door Roy de Leijer

De rijksoverheid is bezig met wetgeving om eigen inwoners voorrang te kunnen verlenen bij woningen tot 355.000 euro. Daarbij moet 30 procent van de te bouwen woningen via deze voorrangsregeling moet worden toegewezen. 

Met de aangenomen motie, die werd ingediend door de VVD, wordt er vooruitgelopen op de nieuwe wetgeving. De gemeenteraad wil dat het college hierover het gesprek aangaat met de projectontwikkelaars van de nieuw te bouwen woonwijken Neerlanden II en Boschakkers II, zodat minimaal 30 procent van de nieuwe woningen tot 355.000 euro via de voorrangsregeling wordt verkocht aan inwoners van Cranendonck. Jordy Drieman (VVD): “We willen met de motie een signaal afgeven en de wethouder oproepen om alvast in de geest van de nieuwe wetgeving te handelen.” 

Verantwoordelijk wethouder Frans Kuppens kon vorige week niet garanderen dat het gestelde percentage wordt gehaald. Kuppens: “De nieuwe wetgeving is er nog niet, maar ik kan het altijd bespreekbaar maken. Wij proberen nu al tegen de randjes van de wet aan te zitten om Cranendonckers voorrang te geven, maar we kunnen daar niet overheen.”