Afval gemeente Cranendonck

In het HAC van vrijdag 17 december 2021 werd een opsomming gegeven van hoe succesvol de pilot met de restafvalzak eigenlijk wel niet was geweest maar ja, omdat o.m. de inwoners toch liever de grijze afvalcontainer gebruikten ging de restafvalzak….. inderdaad bij het restafval. In dit verhaal een paar puntjes uit het HAC.

De rekensom vóór en ná de pilot.

Vóór de pilot. Totaal restafval 125 ton/maand. Per inwoner 100,7kg.

Ná de pilot. Totaal restafval 74 ton/maand. Per inwoner75,2kg.  Misschien kan het gemeentebestuur eens uitleggen waar het grote verschil aan aantal inwoners vandaan komt  vóór en ná de pilot?

De berekening zal ik u besparen gezien de beschikbare ruimte in het HAC. Hoe betrouwbaar is de uitslag van de pilot?

Verder. Een 2000 gezinnen hebben, noodgedwongen, van de tariefzak gebruik moeten maken maar is voor ons gemeentebestuur, m.u.v. ELAN en CA, geen reden iets aan de voorgestelde ophaalfrequentie van één maal in de 8 weken iets te doen. Uit onderzoek zou blijken dat de meest geschikte ophaalfrequentie 50% om de 8 weken, 20% om de zes weken en 30% om de 4 weken is. Één keer in de 6 weken en één keer in de vier weken dus samen 50%. Waarom dan niet voor 6 weken gekozen? Waarom niet wat meer service naar inwoners?

Ja,  een ophaalfrequentie van 1 maal in de 8 weken i.p.v.  6 weken is meer dan verantwoord volgens o.m. het CDA. “Het is gewoon een soort morele discipline die we ons moeten opleggen” aldus CDA woordvoerder Peters. Hoe bedoelt u?. Misschien dat meneer Peters van het CDA mij eens komt uitleggen hoe ik meer en beter afval kan scheiden dan ik nu al doe en dus met een lediging van  één maal in de acht weken voldoende heb. Ik vrees dat dat ijdele hoop is. Ook een door mij indertijd aan PRO6 gedane uitnodiging vóór de piot werd niet gehonoreerd. Deze reageerde telefonisch dat ik, op een appartement wonende, maar een groencontainer moest aanschaffen!!. Hoe bedenk je het. Mooi niet dus!!.

En de service aan bewoners? Bewoners? Het gemeentebestuur weet immers toch wel wat goed is voor de bewoners? En die bewoners komen woensdag 16 maart 2022 weer aan de beurt. 

Jo Heesakkers