Advocaat Lynn

Hallo,

Regelmatig krijg ik de vraag of je een advocaat moet meenemen naar een politieverhoor. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het soort verhoor.

In elke hoedanigheid heb je recht op een overleg met een advocaat voorafgaand aan het verhoor en recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Als slachtoffer en getuige (categorie I) of verdachte van een misdrijf waarop geen vrijheidsstraf staat (categorie II) moet je hiervoor zelf initiatief nemen. De politie zal je niet wijzen op deze rechten.

Als verdachte van een misdrijf waarop een vrijheidsstraf staat, die niet gearresteerd is (categorie III), krijg je veelal een schriftelijke uitnodiging tot verhoor. Hierbij is een blad gevoegd met vermelding van je rechten. Je advocaat kan meegaan naar het verhoor. Wanneer je aankomt zonder advocaat, vermoedt men dat je wél het voorafgaand overleg gehad hebt en afstand doet van je recht op bijstand tijdens het verhoor. Indien het verhoor plaatsvindt zonder schriftelijke uitnodiging, kan het desgevallend eenmalig uitgesteld worden zodat je alsnog een advocaat kan raadplegen.

Wanneer je gearresteerd bent als verdachte van een misdrijf waarop een vrijheidsstraf staat (categorie IV), geeft de politie je op dat ogenblik kennis van je rechten. Wanneer de verdachte geen eigen advocaat heeft om te raadplegen, wordt een advocaat gecontacteerd van de permanentiedienst. Na het vertrouwelijk overleg kan de verdachte beslissen of deze bijstand wenst tijdens het verhoor of hiervan afstand doet.

Gelet op het belang van de verklaringen die je aflegt en de verstrekkende gevolgen die deze kunnen hebben (onder meer wat betreft aansprakelijkheid, strafmaat, de mogelijkheid tot het bekomen van een schadevergoeding toe), is het absoluut belangrijk je steeds te laten informeren en adviseren, zowel over de feiten als over de inschatting of bijstand vereist is. Als advocaat kan ik erop toezien dat je rechten gerespecteerd worden en de schriftelijke weerslag overeenstemt met hetgeen je gezegd hebt (inhoudelijk en intentioneel).

Heb je een uitnodiging tot verhoor gekregen? Aarzel niet mij te contacteren: bel (0493/25.45.31) of mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be) me voor een afspraak of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be).

Tot volgende maand,

Lynn