Pelt geeft verenigingsleven financiële stimulans

PELT – Het College van Burgemeester en Schepenen kende de werkingssubsidies toe voor tientallen Peltse verenigingen. De afgelopen dagen werd zo voor meer dan €185.000 aan werkingssubsidies uitbetaald aan de Peltse jeugd- sport, cultuur-, welzijns- gezins-, natuur en milieuverenigingen en Sinterklaascomités. Deze ondersteuning betekent een welgekomen financieel duwtje in de rug in deze moeilijke en onzekere tijd. Naast de gemeentelijke subsidies krijgt iedere vereniging nog een verhoging van haar subsidiebedrag met 10% via het noodfonds van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van het verenigingsleven.

Voor het gemeentebestuur vormt het rijke Peltse verenigingsleven met haar talrijke  vrijwilligers het cement  van de lokale leefgemeenschap. Om dit te stimuleren, keert het gemeentebestuur elk jaar werkingssubsidies uit. Een ondersteuning die in deze onzekere coronatijd extra welkom is, omdat heel wat verenigingen door de maatregelen amper extra inspanningen kunnen doen om geld in het laatje te brengen. In totaal verdelen 38 sportverenigingen een pot van goed €72.500 aan werkingssubsidies. En 48 cultuurverenigingen krijgen in totaal €39.282 aan werkingssubsidies. Ook de jeugdwerking wordt ondersteund. De 13 Peltse jeugdverenigingen krijgen in totaal €35.687,66 aan werkingssubsidies en €14.000 in de ondersteuning van kampvervoer. Ook verschillende Sint-Niklaascomités (€6.250), welzijnsverenigingen (€3.000), gezinsverenigingen (€3.000), seniorenverenigingen (€6.412) en milieu en natuurverenigingen (€5.000) kregen een ondersteuning van het gemeentebestuur uitbetaald.  In totaal werden de afgelopen dagen voor meer dan €200.000 aan subsidies uitbetaald: €185.000 via de gemeentelijke middelen en €18.500 uit het noodfonds van de Vlaamse overheid ter ondersteuning van het verenigingsleven. Een hoog bedrag, dat nogmaals onderstreept dat Pelt de inspanningen van de ontelbare vrijwilligers van onze verenigingen erg apprecieert. Want zij maken voor iedere Peltenaar elke dag tot een mooie dag.

Foto: De Scout (Eric Vanmechelen)