De beste wensen van uw burgemeester! 

REGIO – Bij de start van het nieuwe jaar geeft HAC Weekblad, naar jaarlijkse gewoonte, de burgemeesters uit ons verspreidingsgebied de kans om te reflecteren over het voorbije jaar, vooruit te kijken naar het nieuwe jaar en de inwoners een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Zij antwoorden op de vragen: 

Hoe kijk je terug op 2021? Wat zijn de verwachtingen voor 2022? Welke plannen staan er op de rol in het nieuwe jaar? Welke gebeurtenis uit de actualiteit heeft het meeste indruk op je gemaakt? Welke persoonlijke gebeurtenis is je bijgebleven (en wil je delen met de lezers)? Welke wensen heb je voor de inwoners van Pelt? 

Nieuwjaarsbrief van Frank Smeets, burgemeester van de gemeente Pelt

2021 was niet het meest fijne jaar om naar terug te kijken. De Corona-pandemie heeft daar natuurlijk alles mee te maken. We werden beperkt in ons doen en laten. Het was niet mogelijk om veel mensen bij elkaar te brengen. En dat zijn in een gemeente toch de momenten, waarbij je echt de warmte van de gemeenschap voelt. Het bruisende verenigingsleven dat altijd voor veel dynamiek en ambiance zorgt in onze gemeente, stond noodgedwongen op een laag pitje. En toch kijk ik met veel bewondering terug op de positieve krachten die ontstonden samen met onze buurgemeenten toen we bijvoorbeeld de vaccinatiecentra moesten oprichten. Ik hoop dat corona niet meer zo’n grote impact heeft op ons leven in 2022. Tegen eind februari zal iedereen zijn derde prik gehad hebben en zijn we allen beter beschermd. In de lente en de zomer verspreidt het virus zich ook niet zo gemakkelijk. En hopelijk zwakken de nieuwe virus varianten af en bouwen we samen meer weerstand op.

Voor onze nieuwe gemeente zal de opening van het uitgebreide gemeentehuis aan de Oude Markt een belangrijke mijlpaal zijn in 2022. Alle administratieve gemeentediensten worden dan samengebracht op één plaats. Dat werkt beter. Als het gemeentehuis aan de Kerkstraat dan leeg is, kunnen we beginnen aan de verbouwing tot ceremonieel gemeentehuis, met het Huis van het Kind en een nieuwe grote bibliotheek. Daardoor kunnen we het aanbod verruimen en de dienstverlening verbeteren. De huidige bibliotheken in Neerpelt en Overpelt gaan dan op hun beurt weer een andere bestemming krijgen. De uitbreiding van onze gemeentewerf zal klaar zijn in 2022. Zodat ook onze technische dienst in de beste omstandigheden kan werken aan een mooie gemeente. Met deze drie grote verbouwingen valt de fusie van onze gemeentediensten in een definitieve plooi. En ik kan zeggen dat dat geslaagd is. Verder werken we natuurlijk verder op vele vlakken aan onze gemeente. Ik noem er enkele, bijvoorbeeld: de vernieuwing van de Zandstraat, Kaulillerweg en Willem II straat met veilige fietspaden. 

De snelle opstart en heropstart van de vaccinatiecentra door de zes Noord-Limburgse gemeenten heeft op mij het afgelopen jaar een sterke indruk gemaakt. De vlotte samenwerking tussen de gemeenten, met de brandweer als coördinator en de Eerstelijnszone voor de medische zorg, het samenspel tussen de talrijke vrijwilligers en de gemeentelijke medewerkers, maakten dat alles vlot, veilig en rustig verliep.

Dat is voor mij persoonlijk dan ook dé gebeurtenis van het jaar: mijn eerste prik op 17 mei. Amper veertien maanden nadat dat onbekende virus uit een vismijn in China hier zijn intrede deed, zijn de wetenschap, onze regeringen, onze gemeenten en vooral heel veel geëngageerde vrijwilligers geslaagd om iedereen die dat wil een vaccin toe te dienen, dat ons weerbaar maakt tegen dat virus. Ik ben daar heel dankbaar voor. Dit is niet vanzelfsprekend en de gevolgen onoverzienbaar, moest dit niet gebeurd zijn. Ik heb de afgelopen dagen wat gelezen over de pestepidemie in de 17de eeuw. Verrassend veel gelijkenissen, maar anders dan nu: ongeveer 10% van de bevolking liet daarbij het leven. 

Ik ben dankbaar dat we in 2021 leven en in 2022 mogen verder leven.

Ik wens iedereen in 2022 een goede gezondheid en daar hoort zeker ook de geestelijke gezondheid of het welzijn bij en dan volgt al het andere goede ook wel.

Gelukkig nieuwjaar! Frank

Nieuwjaarsbrief van Rik Rijcken, burgemeester van de stad Hamont-Achel

2021…Opnieuw een jaar dat is voorbij gevlogen. Ik kijk als burgemeester van Hamont-Achel terug op 2021 met veel dankbaarheid. Dankbaarheid voor iedereen die zich op welke manier dan ook inzet om de coronacrisis te bestrijden. Maar ook heel veel dankbaarheid als burgemeester voor iedereen die voor de Stad Hamont-Achel werkt en zich elke dag inzet voor jullie, onze Hamont-Achelse inwoners en de bezoekers die Hamont-Achel komen ontdekken. 

In Hamont-Achel gaat er flink wat gebeuren in 2022. In het najaar starten de werken aan de nieuwe sporthal in Achel. Samen met de Achelse tennisclub gaat de stad vier nieuwe tennisterreinen, vier padelterreinen en een nieuw clubhuis bouwen op het Klein Eind. De plannen voor de vernieuwing van de fietspaden Salvatorstraat-’t Lo, Dijk en Haag worden afgewerkt en waarschijnlijk starten ook deze werken in het najaar van 2022. Er wordt stevig geïnvesteerd in de veiligheid van fietsers en voetgangers want er komt een veilige verlichte oversteekplaats op het Eind ter hoogte van de Siggert en ook in de Stationsstraat ter hoogte van het Inkensven komt een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers. Ook in 2022 gaan we als stad meer dan €500.000 investeren in het onderhoud van voetpaden, fietspaden, parkings en gemeentewegen. 

Op toeristisch gebied gaan we in samenwerking met de Achelse Kluis en de Groote Heide een nieuw onthaal- en bezoekerscentrum uitbouwen in het poortgebouw van de Achelse Kluis. De plannen worden opgemaakt om in Hamont een mooie camperplaats in te richten zodat nog meer camperaars ons mooie Hamont-Achel kunnen komen bezoeken. De Warmbeek gaan we weer laten meanderen in de omgeving van de Achelse Kluis, we maken van de Warmbeek, een der zuiverste beken van Vlaanderen, een nog meer natuurlijke waterloop. In de Beukenlaan en Achel Statie komt er gescheiden riolering en gaan we de weg volledig vernieuwen. Ook in 2022 zullen er weer een hele hoop oude straatlampen vervangen worden door zuinige Ledverlichting. 

Een gebeurtenis die veel indruk op me gemaakt heeft is de bestorming van het Capitool in Washington. Maar vooral de enorme veerkracht die onze zorgverleners, maar ook het onderwijzend personeel en onze stadsdiensten hebben getoond om samen met al onze inwoners te blijven strijden tegen corona. De persoonlijke gebeurtenis die me het meest is bijgebleven en die ik nooit zal vergeten is het telefoongesprek van ongeveer 15 minuten met zijne Majesteit Koning Filip. De koning was oprecht bezorgd over het welzijn van de Hamont-Achelse inwoners gezien onze stad op 28 januari 2021 een van de drie Belgische gemeenten was met de hoogste Covid-19 besmettingscijfers.

Een nieuwjaarswens formuleren voor 2022 is niet zo moeilijk. Waarschijnlijk is deze niet anders dan wat iedereen wenst: dat de coronacrisis zo snel mogelijk voorbij zal zijn en dat we allen ons normale leven terug kunnen opnemen. Opnieuw zoals voorheen naar school gaan, kunnen gaan werken en ontspannen. Dat we weer mogen feesten en elkaar mogen omhelzen maar ook dat we in moeilijke tijden terug op een innige en warme manier afscheid mogen nemen van onze dierbaren die ons ontvallen.

Ik wens onze inwoners dan ook een warm en gelukkig 2022 toe, een jaar waarin al jullie dromen werkelijkheid mogen worden met bovenal een goede gezondheid  om weer snel en op een normale manier gezellig met elkaar te kunnen samenleven in ons mooi en gezellig Hamont-Achel. 

Gelukkig nieuwjaar!
Rik

Nieuwjaarsbrief van Roland van Kessel, burgemeester van de gemeente Cranendonck

Beste allemaal, Graag had ik met jullie tijdens een nieuwjaarsreceptie op locatie geproost op het nieuwe jaar. Helaas laten de corona-maatregelen het ook dit keer niet toe. Ondanks dat vind ik het belangrijk om via deze brief, samen met jullie terug te blikken en het nieuwe jaar in te luiden. 

Ook het afgelopen jaar drukte corona haar stempel op onze samenleving en onze persoonlijke levens. Vooral sociaal hebben we het te verduren gehad. En nog steeds. We kunnen stellen dat onze gemeenschap onder de nodige druk staat. Maar volgens het oude spreekwoord ‘onder druk wordt alles vloeibaar’, zijn we niet onder de druk bezweken. Zo hebben we in het afgelopen jaar drie betrokken inwoners onderscheidden met een lintje. En in Maarheeze werden inwoners die een verzetje hadden verdiend verrast met een mooi kerstpakket, dankzij de sociaal makelaar, vele vrijwilligers en donaties. We stonden ook stil bij moeilijke momenten, mede dankzij de bijzondere herdenkingsboom van Jori Horst. En we organiseerden samen met de Wapenbroeders de eerste veteranenontmoeting, waarbij indrukwekkende ervaringen werden gedeeld. Indrukwekkend was ook de dodenherdenking op 4 mei die we in aangepast klein comité konden houden. Uw sterke betrokkenheid kwam naar voren toen een aantal van u startte met buurtpreventieteams om een steentje bij te dragen aan de veiligheid in onze dorpen. En vanuit de gemeente deden we mee aan de azc-pilot voor sobere opvang om enerzijds overlast tegen te gaan en anderzijds ervaring op te doen zodat andere gemeenten deze vorm van opvang gaan faciliteren en hierdoor meer landelijke spreiding mogelijk wordt. 

Toen in de zomer het virus wat meer op afstand leek, konden we met wat aanpassingen weer genieten op een terrasje en van evenementen als Kindervakantiewerk, Koningsschieten, Ledûb Volleybal Festival en Oktoberfest. We maakten er samen ondanks de corona-situatie, het beste van, waarbij er steeds overleg was tussen ondernemers, verenigingen, horeca en de gemeente over ondersteuning, waar nodig en waar mogelijk. Kortom, 2021 is een bewogen jaar geweest. Ik spreek de hoop uit dat we in 2022 een robuustere manier vinden om controle te krijgen over het virus en dat we niet zoals afgelopen jaar in een golfbeweging terecht komen waarbij we iedere keer weer opnieuw worden beperkt in onze vrijheden.

Voorop staat dat we het samen doen, omdat juist in deze tijd, waarin veranderingen noodzakelijk zijn, we alleen samen vooruit kunnen gaan. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat we veerkrachtig en flexibel genoeg zijn om voorwaartse stappen te zetten in plaats van stil te staan. Daarvoor mijn complimenten en respect aan jullie allemaal. 

Mijn wens voor 2022 is dat we samen vooruit blijven kijken én gaan. Dat we de vitaliteit van onze gemeenschap verder versterken waardoor we samen elke situatie, hoe vervelend of onverwachts ook, aankunnen en kunnen oplossen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er ook dit jaar met elkaar voor gaan. Zeker met de verkiezingen als belangrijkste gebeurtenis voor de deur, gaan we een spannend jaar tegemoet. Dit is de gelegenheid waarin we samen kunnen kiezen wie ons gaan vertegenwoordigen in de raad en de koers van onze mooie gemeente voor de komende 4 jaar gaan bepalen. Het wordt ook een jaar waarin veel werk dat  ‘achter de schermen’ is gedaan, zichtbaar wordt: woningbouw inclusief flexwonen, ontwikkeling van de Baronie van Cranendonck, Centrumplan Budel, eerste uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisie, doorontwikkeling plannen tijdelijke randweg zuid (N611), perspectief Sportvisie voor de komende 15 jaar en het perspectief op de ontwikkeling onderwijshuisvesting 2022-2038. Al deze ontwikkelingen voorspellen dat 2022 vooral een jaar wordt met kansen en mogelijkheden om als gemeenschap invloed uit te oefenen op wat er wel of niet gebeurt en waarin we er samen de schouders onder zetten. 

Ik wens jullie een veerkrachtig 2022! 
Roland van Kessel, Burgemeester gemeente Cranendonck