Ben jij op zoek naar een woning in Budel?

BUDEL – CPO Os Moen kan jou daarbij helpen. Dit initiatief is genomen door Remco van Ool (27) en Britt Engelen (29). Kom jij net als wij niet in aanmerking voor een sociale (huur)woning of is het in deze oververhitte woningmarkt voor jou onmogelijk om je eigen woning te kopen? Dan is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(CPO) iets voor jou!

Al sinds april 2021 zijn wij met de gemeente Cranendonck in gesprek over het realiseren van een eigen CPO-project in Budel. Vanuit het CPO-project willen wij op korte termijn onze eigen woningenontwikkelen met gelijkgestemde personen uit Cranendonck. We denken hierbij aan (koop-) woningen die beschikbaar zijn en blijven voor een- of tweepersoonshuishoudens. Het initiatief voor dit project is ontstaan in samenwerking met Stichting Samenbouwen.in. Begin 2022 zullen wij in samenwerking met Stichting Samenbouwen.in een bijeenkomst organiseren om belangstellenden verder te informeren. Op www.samenbouwen.in is meer informatie te vinden over de gedachtegang en de vormgeving van CPO-projecten in het algemeen. 

De woonvisie van de gemeente Cranendonck biedt voor CPO Os Moen in ieder geval perspectief. Daarin staat beschreven dat de gemeente een CPO-verband beschouwd als een mooie vorm van particuliere realisatie vanuit burgerparticipatie. Volgens de woonvisie van de gemeente Cranendonck werkt de gemeente vlot en tonen zij lef. De woonvisie van de gemeente is positief, nu is het tijd voor actie en snelle procedures om gezamenlijk de huidige woningnood aan te pakken en te voorkomen dat wij buiten Cranendonck moeten gaan wonen.

Tijd voor actie!

De komende periode lopen de gesprekken met de gemeente door, in de hoop dat er een betaalbaar stuk grond kan worden aangekocht. Hierover zullen ook gesprekken gaan

plaatsvinden met de raadsleden. Daarnaast zijn wij op zoek naar inwoners die eigenaar zijn van een stuk grond in of grenzend aan Budel, wie deze voor een betaalbare prijs willen verkopen aan CPO Os Moen. Gedacht kan worden aan inwoners met een grote tuin of een gebouw dat gesplitst kan worden in meerdere eenheden. 

Het is nog onduidelijk hoe groot het perceel mag zijn dat wij kunnen en mogen gaan gebruiken voor ons CPO-project. Echter willen wij wel al alle geïnteresseerden de kans geven om zich vrijblijvend bij ons in te schrijven. Op het moment dat duidelijk is welke mogelijkheden de gemeente voor ons heeft, zullen wij bovenaan de lijst starten met het inventariseren of de interesse nog adequaat en passend is voor de situatie. Voor die tijd is het in ieder geval kosteloos en worden er vooralsnog geen acties van je verwacht, behalve ons te helpen met het onder de aandacht brengen van ons CPO-project binnen je sociale contacten, zodat het belang van de woningnood beter zichtbaar wordt voor de gemeente en er actie ontstaat. 

Interesse?

Wil jij je graag inschrijven voor onze CPO lijst? Stuur dan een e-mail naar

cpo.osmoen@gmail.com en maak jouw vrijblijvende interesse kenbaar. Graag vermelding van naam, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats, werk + functie en het aantal personen in het huishouden. Wij werken op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt. Verder roepen wij iedereen op om ons initiatief te delen en gaan wij graag in gesprek met politieke partijen en eigen grondbezitters! Stuur gerust een e-mail, dan maken wij graag een afspraak met jou!