Zonnepark gemeente Cranendonck

HAC Weekblad van 24 december 2021 maakte melding van de goedkeuring van ons gemeentebestuur voor de aanleg van het zonnepark Aardbrandsven. Slechts 760.000 m2 !!!! goede landbouwgrond meent ons gemeentebestuur verantwoord te kunnen opofferen aan het plaatsen van spuuglelijke- en landschapontsierende zonnepanelen! Dit zou noodzakelijk zijn om ondermeer te voldoen aan de in het zgn. Regionale Energiestrategie (RES) verband gemaakte afspraak om te komen tot een duurzame energieproductie. 

Hebben onze bestuurders nog nooit gehoord van het feit dat de miljarden aan subsidies voor zonneparken verdwijnen in de zakken van buitenlandse investeerders? Subsidies opgebracht door u, de belastingbetaler! Een duurzame energieproductie terwijl op wereldschaal een gigantische uitbreiding plaatsvindt van kolen- en biomassacentrales! Een zonneparkbijdrage aan het klimaat, dat niet stopt aan de grens, met een klimaatrendement nog kleiner dan het kleinste denkbare druppeltje water op een gloeiende plaat. En wat te denken van onze bestuurders en rijken der aarde die ons, ’het plebs’,  continu wijzen op de teloorgang van onze planeet en zelf als het even kan het vliegtuig nemen of met een raket zo nodig de ruimte in moeten? Waarom in het RES niet met de vuist op tafel geslagen en als bestuurders tegen Den Haag en ons Franske in Brussel gezegd tot hier en niet verder. We doen weer mee zodra échte oplossingen voor het klimaatprobleem gevonden zijn. We besteden ons geld vooralsnog aan zaken zoals de schrijnende armoede, woningnood, de voedselbanken  enz. enz. Zaken die eerst opgelost moeten worden en waar onze inwoners écht iets aan hebben. Volgens het artikel waren slecht een tweetal gemeenteraadsleden, één CA en één CDA, die vonden dat een zonnepark van 760.000 m2 op landbouwgrond toch wel iets aan een te royale kant was.

Wanneer zonodig zonnepanelen geplaatst moeten worden waarom niet de miljarden aan subsidies beschikbaar gesteld aan o.m. ondernemingen in onze gemeente die gevestigd zijn in gebouwen met platte daken? Te moeilijk misschien? Geen zin om daar écht werk van te maken? Laten we hopen dat we op 22 maart 2022 een gemeentebestuur krijgen dat wél na kan denken en een eerder genomen besluit terug durft te draaien op basis van goede tegenargumenten, én een bestuur dat een keer luistert naar wat de inwoners vinden. Maar ja, dat zal wel ijdele hoop zijn. Het zal wel weer oude wijn in nieuwe zakken worden. Immers het pluche lonkt. Ondanks alles wens ik u toch een goed 2022.

Jo Heesakkers